Forligsmand klar med mæglingsforslag i DR-konflikt

12-06-2014 af Anette Lerche
Bibliotekarforbundet og de øvrige akademikerorganisationer blev den 11. juni præsenteret for et mæglingsforslag fra Forligsmanden. Forslaget skal nu sendes til vejledende urafstemning blandt de berørte medlemmer i blandt andet Bibliotekarforbundet.

Måneders uenighed om den kommende overenskomst mellem de akademiske organisationer og DR har fået sat et punktum med det mæglingsforslag, som Forligsmanden præsenterede parterne for onsdag den 11. juni. Forslaget kan læses på Forligsinstitutionens hjemmeside. 

Der er tale om en treårig overenskomst. For programoverenskomsten udgør den samlede lønramme i perioden 2,25 procent. For ansatte på tek/adm-overenskomsten udgør den samlede ramme 3,7 procent. Forskellen er blandt andet begrundet i, at mæglingsforslaget på tek/adm-overenskomsten indeholder en forlængelse af opgørelsesperioden til seks måneder. Mæglingsforslaget er et resultat af de seneste 15 dages drøftelser, der er foregået i Forligsinstitutionen. 

Det var blandt andet en sabbatordning for medarbejdere i DR på programoverenskomsten, der trak uenighederne i langdrag. Her har Forligsmanden i mæglingsforslaget lagt op til, at parterne i løbet af næste overenskomstperiode skal drøfte indholdet af ordningen nærmere. 

Dansk Journalistforbund har samtidig indgået et forlig med DR. Du kan læse om resultatet her:

Skriv en kommentar