Første introduktionsstilling på biblioteket

09-07-2014 af Sabrine Mønsted

Solrød bibliotek ansatte i juni, som den første kommune i landet, en medarbejder i en såkaldt introduktionsstilling. En ordning som blev aftalt ved OK13 for at få nyuddannede akademikere, der har været ledige i mere end et år, ud på arbejdsmarked.

På Solrød bibliotek har de ansat Aya Sawahiro i en et-årig introduktionsstilling. Hun har oplevet at være ledig i halvandet år efter sin kandidateksamen på Det Informationsvidenskabelige Akademi og glæder sig nu over en mulighed for at bruge sin uddannelse. 

Det særlige ved introduktionsstillingen er, at lønnen er 80 procent af startlønnen for akademikere i staten, mod at en del af arbejdstiden på 37 timer afsættes til kompetenceudvikling. På statslige arbejdspladser kan man også søge om tilskud til kurser eller uddannelse til den ansatte, hvor man selv skal sørge for kompetenceudviklingen på de kommunale arbejdspladser. 

Drift- og personalechef på Solrød Bibliotek Julie Frost ser introduktionsstillingerne som en god mulighed for biblioteket.

»Vi har en masse nye opgaver, vi gerne vil have udviklet, men da vi er underlagt et sparekrav, havde vi ikke midler nok til en hel stilling, men vi havde mulighed for at ansætte en ny medarbejder til de 80 procent af grundlønnen, som ordningen kræver,« siger hun i en artikel fra Kompetencesekretariatet, der er overenskomstparternes fælles sekretariat og rådgiver arbejdspladser om kompetenceudvikling.   


Ansættelsesvilkår for introduktionsstillinger:

• Ansættelsesperioden er 1 år og man ansættes på særlige AC-vilkår.

• Lønnen er 80 pct. af startlønnen for akademikere i staten, mod at en del af arbejdstiden på 37 timer afsættes til kompetenceudvikling. Lønnen er pensionsgivende og der optjenes lønanciennitet og dagpengeret. Der udbetales ikke de centralt aftalte tillæg, fx rådighedstillæg, men der kan lokalt aftales tillæg, fx kvalifikationstillæg og funktionstillæg.

• Den ansatte skal udføre arbejde på lige fod med andre akademikere.

• Uddannelses- og oplæringsaktiviteten skal stå i rimeligt forhold til den reducerede løn.

• Inden ansættelsen skal kompetenceudviklingen og de øvrige ansættelsesvilkår i hovedtræk afklares på arbejdspladsen mellem ledelsen, tillidsrepræsentanten og den kommende ansatte medarbejder. 

• En introduktionsstilling skal altid slås op og annonceres som en introduktionsstilling. En introduktionsstilling kan indgå i et samlet opslag med andre stillinger, fx ved at det fremgår, at en eller flere af stillingerne kan besættes på vilkår som introduktionsstilling. Vikariater, fx et barselsvikariat kan slås op som en introduktionsstilling. Ansættelsen skal dog være for et år.


Læs mere om mulighederne på

www. kompetenceudvikling.dk/introduktionsstillinger  

Skriv en kommentar