Frivilligespørgsmål til formandskandidaterne

14-10-2014 af Anette Lerche
Hvordan inddrager vi de frivillige, så det sker på deres betingelser og ikke som en erstatning for os?

Sådan lyder et spørgsmål fra en sjællandsk folkebibliotekar til de to formandskandidater, nuværende formand Søren Kløjgaard og næstformand Tine Jørgensen.

Søren Kløjgaard: Bibliotekarforbundets holdning er, at frivillige ikke skal overtage velfærdsopgaver, der anses som serviceydelser, det kræver fagprofessionelt personale. Det er jeg fuldstændig enig i.

Det betyder, at vi ikke skal organisere frivillige til offentlige opgaver, men støtte borgerne i deres selvorganisering og deres frivillige aktiviteter.
Biblioteket skal spille en aktiv rolle i lokalsamfundet, støtte og være med til at skabe aktiviteter i samarbejde med enkeltpersoner og det lokale foreningsliv.
Hvordan, kommer an på det lokalsamfund biblioteket ligger i. Engang brugte vi ord som lokalsamfundsanalyse og empowerment, det var måske værd at tage op igen, når der nu skal samarbejdes med frivillige, eller samskabes med borgerne som det vist hedder på nydansk.
Helt konkret har jeg hørt om: sangaftener, lørdagscafeer, beboerbutik, mandeaftener, strikkeklubber, kreativ onsdag og meget andet. I Risskov ved Aarhus laver unge sammen med biblioteket Dyrk dit bibliotek
- Og der er mange andre eksempler landet over.

Skemalagt gratis arbejdskraft der udfører helt almindelige driftsopgaver, der før har været udført af lønnet personale, er en spare øvelse, og er ikke at tage frivilligheden alvorligt.

Tine Jørgensen: Der er ingen tvivl om, at frivillighed er kommet for at blive, og vi må derfor som faggruppe arbejde med og for, at frivillighed bliver et spørgsmål om, hvordan vi som bibliotekarer, kulturformidlere og informationsspecialister i samspil med de frivillige udvider bibliotekets tilbud.

Dér hvor jeg mener, at vi som bibliotekarer blandt andet kan gøre en forskel er ved at sørge for at udviklingen af relevante og gode tilbud til borgerne koordineres og udvikles sammen med de frivillige på bibliotekerne, hvor det giver mening. At have borgeren/den frivillige med, som bidragsyder og medskaber af bibliotekets tilbud er en af de bedste kilder til et strategisk arbejde.

Samtidig er det vigtigt at have for øje, når man arbejder med frivillige, at så sker dette i høj grad på de frivilliges præmisser, da man sandsynligvis kun har deres opmærksomhed i kort tid. Det kan derfor være svært at stille krav til de frivillige, og dette må være et vigtigt opmærksomhedspunkt, når vi taler om de opgaver, der kan løftes – uanset det er af frivillige alene eller sammen med bibliotekarerne. Er det en opgave, der er et supplement til bibliotekets tilbud, eller er det en opgave, der er kritisk for at sikre, at vi lever op til formålsparagraffen om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet? Vi skal sikre at de tilbud, der leveres har en vis standard. Ellers skal det også være muligt at sige fra.

Inddragelse af frivillige skal altid være en udvidelse og supplement af de tilbud som bibliotekerne varetager, og frivillige må ikke gå ind og agere gratis arbejdskraft på faglige opgaver. Men frivillighed er konstant i forandring, og Bibliotekarforbundet skal løbende skaffe indsigt og være opdateret på området, samt være opmærksom på hvad der foregår lokalt, og understøtte at omverdenen forstår, at frivillighed ikke kan erstatte os.

Hvis du har et spørgsmål til formandskandidaterne, kan du maile det til perspektiv@bf.dk

Skriv en kommentar