Gode råd til ledere om at undgå stress

24-03-2014 af Anette Lerche
Hvordan kan man som leder arbejde for at undgå stress på arbejdspladsen. Det har en ny pjece en række bud på.
Mange har i dag svært ved at håndtere det grænseløse arbejde og det udbredte krav om »selvledelse«. Derfor balancerer stadig flere medarbejdere og ledere på kanten af stress, og når stressen først rammer koster det ofte langvarige sygemeldinger, der både har omkostninger for den enkelte og for resten af arbejdspladsen.

Pjecen Ledelse uden grænser giver gode råd til lederne, som er nøglespillere i enhver indsats mod stress, men pjecen kan bruges af alle, der vil undgå stress på arbejdspladsen.

Syv råd til lederen om trivsel:

1. Gør hverdagen tilpas forudsigelig - så medarbejderne har en ramme for deres kreativitet

2. Hold snor i ambitionerne - så I kan brænde for sagen uden at brænde ud

3. Vær tydelig i dine signaler - så medarbejderne kan forholde sig til klare normer

4. Træd konstruktivt ind i konflikter - så der frigøres energi til at udvikle organisationen

5. Dosér involveringen - så medarbejderne ikke skal tage stilling til alt

6. Vis anerkendelse løbende - så medarbejderne ved, hvornår de har gjort det godt (nok)

7.Tag hånd om din egen trivsel - så du undgår at smitte andre med stress


Læs pjecen, der er udgivet af Væksthus for Ledelse.

Kommentarer (1)

26. marts 2014 kl. 10:46
Rådene er gode nok isoleret set. Men lederne stilles isolerede med disse råd, og deres ledelsesrelaterede kollegaer (dem man i mørk middelalder ville kalde "deres ansatte") hjælpes ikke væk fra den ledelsesrelation, der måske er problemet.

Der mangler anerkendelse af, at arbejdbetinget stress af og til skyldes den relaterede leder - og at det har store menneskelige konsekvenser, at man ikke konsekvent giver den arbejdsbetinget stressramte en anden ledelsesrelation umiddelbart efter 1. sygdomsperiode.

Det er ganske enkelt helt uansvarligt, at lade ledere lege psykologer eller foregive at de har stress-faglig kompetence i forhold til kollegaer, der har arbejdsbetingede stressproblemer opstået under selvsamme lederrelation. Der mangler kort sagt erkendelse af - og der mangler i oversigten råd om - at en arbejdsbetinget stressramt skal have ny ledelsesrelation meget tidligt i forløbet. Den nye ledelsesrelation skal først og fremmest være stressfaglig kompetent, og have fuld beslutningskompetence til at ændre den ramtes arbejdsindhold og -omfang. Det er helt utilgiveligt at lade mennesker i det offentlige (og da særligt i et folkebibliotek) gå ned med arbejdsbetinget stress i et længerevarende forløb med samme ledelsesrelation. Nogen skal jo sige det.

Skriv en kommentar