Guidelines til onlineadfærd for børn og unge

IFLA har udsendt fire grundregler, som alle børn og unge skal kende for at begå sig sikkert på nettet.

På mange skoler, også i Danmark, har man inddraget iPads i undervisningen enten i udvalgte klasser eller på hele skolen. Men det er ikke altid, at de digitale redskaber følges op af læring om, hvordan man skal begå sig på nettet. 

IFLA (International Federation of Library Associations) har udsendt en række guidelines, som børn og unge som minimum skal kende for at begå sig sikkert på nettet.

1. Hvordan ser dine digitale fodspor ud?
Tænk, før du poster noget på nettet. Alting bliver på nettet og kan ses af alle. Noget, du lægger ud i dag, kan stadig ses om 5-10 år. Tegner det det bedste billede af dig?

2. i h8 u
Behandl altid andre, som du selv vil behandles. Hvis du bliver udsat for internetmobning, fortæl det til en voksen, du stoler på, og gem de beskeder eller billeder, du modtager, som bevis.

3. Hvem taler du med?
Folk, du kun kender fra nettet, er stadig fremmede. Du skal aldrig mødes med nogen i den fysiske verden, du kun kender online, uden at have talt med en voksen om det.

4. Hvordan håndterer du et problem på nettet?
Hvis du ser eller oplever noget på nettet, som gør dig utilpas, skal du fortælle det til en voksen, dine forældre, bibliotekspersonalet eller lignende.

Råd til forældrene:
Snak med dit barn om, hvad det laver online. Farerne på internettet handler ikke om teknologiens muligheder, men om opførsel.

IFLA understreger, at bibliotekarer og folk, der arbejder med børn og unge, har en vigtig opgave i at gøre børn og unge opmærksomme på deres egen opførsel på nettet og sociale medier og give dem redskaber til at klare forskellige situationer.

Læs mere om bibliotekets rolle i forhold til internettet ifølge IFLA:

Social media, children and young people @ the library

Social media, children and young adults @ the library - Guidelines on safety, privacy and online behaviour

Den årlige internationale bibliotekskonference IFLA løb af stablen den 16. til 22. august i Lyon, Frankrig. I 2015 bliver konferencen afhold i Sydafrika. 

Kommentarer (3)

3. september 2014 kl. 20:33
Rigtig vigtigt, at IFLA har fokus på internetsikkerhed rettet mod den digitale ungdom, men det fratager ikke systemdesignere af software til især sociale medier, hvor majoriteten af unge færdes, ansvaret for at indtænke forebyggende etiske og empatiske elementer i designprocessen, der kan virke som modvægt til det stigende problem med 'cyberbullying' på nettets mange sociale fora. I Canada er der allerede vedtaget den første lov mod cyber-mobning (http://korturl.dk/d2g). Et interessant award winning paper fra i år med fokus på netop at indtænke forebyggende designprocesser i udviklingen af software kan til interesserede læses her: http://ischools.org/the-iconference/about-the-iconference/iconference-2014-summary/
3. september 2014 kl. 20:43
Korrekt link her: https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/47303
3. september 2014 kl. 20:43
Korrekt link her: https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/47303

Skriv en kommentar