Højere adgangskrav til IVA

18-03-2014 af Sabrine Mønsted
De studerende skal fremover have højere karakter for at komme ind på de humanistiske uddannelser, og dermed også for at komme ind på IVA, hvis det står til dekanen på Københavns Universitet. Det er en hel gal vej at gå, mener formanden for De Studerendes Råd.

Foto: Jakob Boserup

- Vi tror på, at der også fremover er et arbejdsmarked til cand. scient. bibl.’er og bibliotekar DB’er, så at nedjustere optaget på Det Informationsvidenskabelige Akademi giver ikke mening, siger Rasmus Bahnsen, formand for De Studerendes Råd. Han mener, at det bliver konsekvensen, hvis dekanen på KU får gennemført et karakterkrav på 7 for de humanistiske uddannelser.  

- Det vil have en negativ betydning for IVA, fordi det er en meget varierende studentermasse, der søger ind, og der kan være mange grunde til, at man ikke kommer med et højt snit, men alligevel kan komme igennem uddannelsen, siger Rasmus Bahnsen.

Ramus Bahnsen er ikke blind for, at der kan være en sammenhæng mellem et højt karaktergennemsnit, og hvor hurtigt de studerende kan gennemføre en uddannelse, men man glemmer noget vigtigt i det regnestykke, mener han. 

- Hvis universitet kun skal være for de dygtigste, så er det den vej vi skal, men vil man favne bredt og sikre en høj social mobilitet, så duer højere karakterkrav ikke, siger han. 

De Studerendes Råd ser hellere, at man afholdt optagelsessamtaler med de studerende, så motivation og engagement vægtede højest.

- Vores anbefaling er, at man tilpasser uddannelsen mere efter arbejdsmarkedet, optager flere gennem kvote 2, og at beslutninger om uddannelsen og optaget sker lokalt i tæt samarbejde med aftagerpaneler. Hvis man skal se på optagelseskrav, er fagspecifikke krav i relation til det fag, man søger ind på, for eksempel en bedre vej at gå end, at højne karakterniveauet generelt, mener han. 

Fra politisk side har der været udmeldinger om at justere optaget på landets universiteter efter beskæftigelsestal. Ved at rektorerne selv er begyndt at tage fat på diskussionen om optagelseskravene, håber Rasmus Bahnsen, at diskussionen og beslutningerne kan blive på universiteterne, hvor han mener, de hører hjemme.  

Den 17. marts holdt de studerende på Humaniora møde på KU, hvor karakterkravet blev diskuteret. 

Skriv en kommentar