Hvordan bruger vi frivillige bedst?

30-04-2014 af Sabrine Mønsted
I det nye nummer af Scandinavian Library Quarterly kan man blive klogere på, hvordan biblioteket kan bruge de frivillige kræfter med eksempler fra fire nordiske lande.

I Sverige startede de eksempelvis i 2011 kampagnen Digidel2013. Det var et netværk af private virksomheder, frivillige organisationer og offentlige initiativer, hvor man sammen valgte at have fokus på digital inklusion, altså at få gjort langt flere i stand til at klare sig digitalt og bruge internettet.

Bibliotekarerne og bibliotekerne spillede og spiller en vigtig rolle i det, fordi det konkret er her mange møder op for at få hjælp. I 2013 nåede kampagnen målet, at have fået 500.000 flere svenskere til at bruge internettet. 

Man kan også læse om Ikast-Brande Kommunes brug af frivillige på bibliotekerne i det nye nummer.     

Find Scandinavian Library Quarterly her Skriv en kommentar