Involveringen af frivillige giver engagement

06-02-2014 af Anette Lerche
På Kultur Østerbro har man i samarbejde med Hovedstadens Røde Kors etableret en bogvenneordning. Både frivillige og personale ser gevinster ved ordningen.

På Østerbro findes der indtil videre 16 bogvennepar. Et bogvennepar består af en borger, der bruger Bogen-kommer-ordningen, samt en frivillig, der finder materialer til sin bogven, bringer dem ud og samtidig besøger sin bogven. Den frivillige er inden da blevet introduceret til biblioteket, så han eller hun selv kan finde bøger til sin bogven, og den frivillige har en kontaktperson på biblioteket, som også vil kunne hjælpe.

Projektet har løbet i det seneste år og vokser stadig. Chef for Kultur Østerbro, Mogens Holm siger i en artikel om projektet på Del Din Viden:

- Bogvennerne er et godt eksempel på, at der er et stort potentiale i sam-produktion, altså i det at udvikle og levere ydelser i nært samarbejde med borgerne.

Nødvendig forventningsafstemning

Blandt bibliotekarerne understreges det, at arbejdet med frivillige både er berigende, men at det også kræver en både kulturel og arbejdsmæssig holdningsændring. Projektet har gjort meget ud af forventningsafstemning, forklarer bibliotekar på Østerbro Bibliotek, Bitte Jakobsen i en artikel på Del Din Viden.

- Vi startede med at udarbejde en samarbejdsaftale med Hovedstadens Røde Kors og fastsætte retningslinjer for de forskellige arbejdsprocesser. Bibliotekerne har arbejdet meget på at skabe en tydelig rollefordeling omkring projektet. Ikke mindst har vi diskuteret hele forløbet med at integrere frivillige i en tæt arbejdsproces med ansatte, eftersom Bogvenner er et projekt, der kræver mere forventningsafstemning mellem de ansatte og bogvennerne end det samarbejde med frivillige, som vi i forvejen kender til i bibliotekerne.

Læs mere om projektet på Del Din Viden.

Skriv en kommentar