Ivrig debat på BF's generalforsamling

27-10-2014 af Anette Lerche
Generalforsamlingen vedtog Princip og Arbejdsprogrammet for 2015 og 2016, men først efter en lang debat, hvor flere kritiserede programmet for at være for ukonkret.

Generalforsamlingen enten godkendte eller stemte om otte ændringer i Princip og Arbejdsprogrammet for 2015 og 2016. Foto: Jakob Boserup

For første gang gennemførte man Bibliotekarforbundets generalforsamling på en enkelt dag i stedet for at bruge to dage. Det ærgrede Kasper Bøgh fra Danmarks Tekniske Universitet.

- Jeg mener, at vi skal pålægge hovedbestyrelsen at evaluere og spørge medlemmerne om, hvorvidt der er tid nok. Der skal være tid nok til debat og til at lave de ændringer, der er behov for, hvis vi skal mødes.

Forud for den bemærkning havde generalforsamlingen haft en længere debat om Princip og Arbejdsprogrammet og også adskillige afstemninger omkring ændringer til Princip og Arbejdsprogrammet.

En af ændringsforslagene krævede to forsøg på at tælle stemmer via håndsoprækning, indtil man skiftede til skriftlig afstemning.

Ændringsforslaget, der krævede flere omtællinger, gik på at ændre i en formulering i Bibliotekarforbundets vision, således at der i stedet for at stå "Bibliotekarforbundet ønsker at være den mest attraktive fagforening for akademikere, der arbejder med information, kultur og viden", skulle stå "Bibliotekarforbundet ønsker at være den mest attraktive fagforening for akademikere, informationsspecialister og kulturformidlere, der arbejder med information, kultur og viden".

Ændringen blev vedtaget med 166 stemmer for og 91 imod.


Debat om budgettet
Undervejs gik flere på talerstolen for at debattere, om der i Princip- og Arbejdsprogrammet stod nok om blandt andet lederne og privatansatte. Og også indsatsen for de ledige og udfaldstruede, samt spørgsmålet om hvorvidt man som bibliotekar DB også ser sig selv som akademiker, var blandt de drøftede emner på generalforsamlingen.

Både budgettet for 2015 og 2016 blev vedtaget af generalforsamlingen. Men flere udtrykte mistillid til budgettet for 2016, der indeholder for mange ubekendte, mente man.

Blandt andet gik Steen Søndergaard Thomsen fra Danmarks Kunstbibliotek på talerstolen for at spørge til, hvad der skal ske med bibliotekarernes runde hus, når Bibliotekarforbundet i 2016 flytter ind i det firkantede Akademikerhuset hos Dansk Magisterforening, som han udtrykte det.

I sidste ende måtte hovedbestyrelsen tage en timeout for at drøfte, om budgettet for 2016 overhovedet skulle sendes til afstemning. Det blev det, men med et løfte om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis forudsætningerne for budgettet i 2016 ikke holdt.

Skriv en kommentar