KUBIS i luften med Copyright Service

29-01-2014 af Anette Lerche
Har jeg rettighederne til at parallelpublicere min forskning, og hvilke materialer kan vi bruge i videokurser? Den type spørgsmål kan KUBIS’ Copyright Service hjælpe studerende og ansatte med på Købehavns Universitet.
Officielt gik Københavns Universitetsbiblioteksservice, KUBIS nye tiltag Copyright Service i luften 1. januar 2014, men allerede i december var servicen travlt optaget med at svare på henvendelser.
- Vi brugte omkring 50 timer i december og havde cirka 15 henvendelser, forklarer informationsspecialist ved det Kongelige Bibliotek,Tilda Skarby Stallknecht.

- Spørgsmålene er af meget forskellige karakter. Nogle er enkle spørgsmål, vi hurtigt kan svare på. Andre har næsten karakter af et projekt.

 

Brug os tidligt

Da erfaringen viser, at det er lettere at hjælpe i større projekter, hvis man involveres tidligere er håbet fra KUBIS Copyright Service, at man vænner brugerne til at henvende sig tidligere, eksempelvis i forbindelse med tilblivelsen af MOOCs (online-kurser, der er åbne for alle), hvor der er et stort arbejde i at cleare undervisningsmateriale og hjælpe med at finde alternative materialer, man godt må bruge.

- Vi har også henvendelser fra forskere, der gerne vil publicere i Open Access-tidsskrifter, men som er i tvivl om, hvilke rettigheder de har i forhold til, at artiklerne har været publiceret tidligere. Det kan der godt være lidt detektivarbejde i.

 

Undervisning og gudie

Copyright Servicens primære målgruppe er studerende og ansatte ved Københavns Universitet, men servicen er også åben for eksterne spørgere for at undersøge, om der er et marked for at drive indtægtsvirksomhed ved at tage betaling for eksterne spørgsmål.
Lige nu er der tilknyttet to medarbejdere til projektet, der indtil videre løber i tre år. Ud over Tilda Skarby Stallknecht er specialkonsulent, Bo Søgaard Jensen, som også er ansat ved Det juridiske Fakultetsbibliotek også med i teamet.
De regner begge med, at de skal ud og undervise og lave roadshows, og Libguiden vil løbende blive opdateret, så svarene på de hyppigste stillede spørgsmål for eksempel vil kunne ses her.
Copyright Service deltager endvidere i arbejdet i Danmarks Forskningsbiblioteksforenings nystartede Forum for formidling af ophavsret, hvis formål blandt andet er at udbrede kendskabet til ophavsretslige problemstillinger. Her er det også tanken, at de deltagende biblioteker skal dele deres erfaringer med formidling af ophavsretten.

Men først skal de to i teamet høste nogle erfaringer.

 

Skriv en kommentar