Længe ventet national strategi for Open Access

30-06-2014 af Anette Lerche
Det skal være gratis at læse alle videnskabelige artikler fra danske forskere. Derfor lancerer Uddannelses- og forskningsministeren en strategi for Open Access i Danmark.

At mange videnskabelige artikler er gemt væk bag betalingsmure er ikke nogen nyhed på bibliotekerne. Og at fri adgang til alle forskningsresultater vil øge kvaliteten i det offentlige, gavne forskningen og styrke virksomhederes innovationsevne er bestemt heller ikke noget nyt. Det nye er, at uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har offentliggjort en dansk strategi for området og samtidig nedsat en styregruppe, bestående af blandt andet lederne for en række af de største danske forskningsbiblioteker, der har fået ansvaret for implementeringen.

Baggrunden for strategien er en skrivelse fra Europakommissionen, der har meldt ud, at alle medlemslande inden udgangen af 2014 bør udarbejde nationale strategier for området.

Ambitiøse danske mål

Med den danske strategi følger en række målsætninger – blandt andet skal man i 2017 via digitale arkiver sikre uhindret, digital adgang for alle til 80 procent af alle danske fagfællebedømte forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner, der er publiceret i 2016. Den målsætning er højere end den europæiske, der er 60 procent. I formuleringen »alle danske fagfællebedømte forskningsartikler« lægges i øvrigt op til, at det ikke kun er artikler begået af forskere med offentlig støtte, men også forskning støttet af private fonde, der skal omfattes i den nye Open Access-strategi, og repræsentanter fra disse private fonde er da også repræsenteret i strategiens styregruppe.

Ud af strategien kan det ses, at Danmark indtil videre følger modellem for Grøn Open Access, hvor man parallelpublicerer via digitale arkiver. Denne beslutning kan have baggrund i en vurdering af, at det vil reducere omkostninger, men den kan også skyldes, at forlagene endnu ikke er klar til at arbejde med den anden model for Open Access, nemlig Gylden Open Access. (Hvor artiklerne publiceres i rene Open Access-tidsskrifter, der enten finansieres direkte af publiceringsafgifter eller indirekte via støtte fra forskningsmiljøer(societies) eller indirekte bevillinger fra universiteter og forskningsråd.)

Strategien vil skabe fokus

Mikael Elbæk, specialkonsulent på DTU Bibliotek, har arbejdet indgående med Open Access i Danmark og fulgt området i hele Europa. Han er en af hjernerne bag DEFF-projektet Dansk Open Access-barometer og hilser i høj grad det politiske fokus velkomment. (Se mere om barometret)

- Nu bliver Open Access italesat og bliver et område, der skal måles, og det vil drive processen med Open Access videre. Der vil ikke være nogle økonomiske konsekvenser for forskere eller universiteter ved ikke at opfylde målene, men når ministeren tager på rundtur og taler med rektorerne og senere skal til EU, så vil hun jo helt sikkert gerne kunne vise, at vi har nået målsætningerne, siger han.

Umiddelbart er der dog et stykke vej før ambitionerne i strategien for 2017 nås.

- Vi har for nyligt brugt Open Access-barometeret til at måle, hvor meget af den danske forskning, som vi kunne finde via den danske forskningsdatabase, der var offentliggjort som Open Access. Her var tallet 21 procent. Nogle universiteter, eksempelvis IT-Universitetet og DTU ligger på over 40 procent, men der er også nogle, der har langt mindre. Der er stor forskel på fagfelternes tradition omkring Open Access. Nogle steder er det lettere og mindre politisk ømtåleligt at indføre Open Access, konstaterer Mikael Elbæk.

Mikael Elbæk vurderer, at bibliotekerne og bibliotekarerne får en vigtig rolle i at få strategien til at lykkes.
- Det er overvejende bibliotekerne, der står for rådgivningen af forskere i forbindelse med både selve publiceringen og processen efter publiceringen om, hvordan forskerne kan leve op til kravene om Open Access. Jeg forudsiger, at der på kort sigt bliver store opgaver for bibliotekerne med at rådgive forskerne omkring Open Access, samt hvordan de lever op til krav fra bevillingsgivere og myndigheder. Læs mere om den danske Open Access-strategi.

Skriv en kommentar