Skal der være mindstekrav for biblioteksbudgetterne?

01-07-2014 af Anette Lerche

Den store forskel på hvor meget kommunerne bruger på deres biblioteker, får formanden for Danmarks Biblioteksforening til at foreslå, at man sætter en nedre grænse for, hvor lidt man må bruge på sit bibliotek.

Vi har da et super bibliotek, selv om vi ikke prioriterer det så højt. Det er essensen af Anne Bonefeld (V), der er kulturudvalgsformand i Odder Kommunes syn på sit lokale bibliotek. I Odder har lokalpolitikerne besluttet, at 293 kroner pr. indbygger pr. år må være nok at drive et lokalt bibliotekstilbud for. Det er lige fem kroner mindre pr. indbygger end Haderslev Kommune, der bruger 298 kroner pr. indbygger, og det giver de to kommuner en bundplacering på listen over, hvor meget kommunerne bruger på deres biblioteker. Det er Ugebrevet A4, der igen sætter fokus på de store forskelle, der er mellem biblioteksbudgetterne på tværs af kommunegrænserne.

Og de store forskellen er ikke noget, som formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen bryder sig om.

Til Ugebrevet A4 siger han.

- Det er i hvert fald et område, hvor der er stor kommunal råderet -  nogle gange måske også lige lidt rigeligt.

Han overvejer om en løsning kunne være en fastsat standard.

- Måske kunne man sætte nogle minimumsstandarder. Man kunne overveje at sige, at vi skal sikre, at alle borgere i Danmark har muligheder for en ikke alt for utilgængelig bibliotekssektor.

Se listen over de kommunale biblioteksbudgetter via Ugebrevet A4. http://www.ugebreveta4.dk/kaempe-forskel-paa-hvor-meget-kommuner-bruger-paa-bib_19736.aspx?redir=newsletter&utm_campaign=guest_Organisk_Ikkevalideret&utm_medium=nl_topA&utm_source=newsletter_Morning&nlid=MjM1&aid=19736Skriv en kommentar