Minister: Biblioteker skal tage aktivt del i nye kulturtjenester

18-06-2014 af Sabrine Mønsted
Kulturminister Marianne Jelved lancerede i maj tre nye strategier for at få børn og unge til at møde kunst og kultur tidligt i livet. Perspektiv har spurgt hende, hvad bibliotekets rolle er?

Bibliotekerne er vigtige brikker, når kulturministeriets nye strategier skal omsættes til virkelighed, fordi de er den institution i kommunerne, der har kontakten til børnene og de unge og ofte sætter rammerne for den kultur, de møder. 

- Bibliotekerne rundt om i landet udgør ofte det lokale samlingspunkt og fungerer flere steder også som kulturhus og sætter rammen for en lang række aktiviteter for børn og unge. Som en af de væsentligste aktører i det kommunale kulturliv har bibliotekerne derfor mulighed for at spille en væsentlig rolle i det fælles arbejde med at få omsat strategierne til virkelighed, der når børnene og de unge. Jeg ser for eksempel meget gerne bibliotekerne tage aktivt del i udbredelsen af lokale kulturtjenester og være med til at skabe rammer for unges selvorganisering, siger Marianne Jelved.  

En oplagt rolle
Strategierne sigter bredt på alle kulturinstitutioner, herunder biblioteker, og bibliotekerne er eksplicit nævnt i eksemplerne om Bogstartprojekter og Børnebiffen, hvor bibliotekernes filmstriben.dk er omtalt. 

De initiativer hvor ministeren ser, at bibliotekarerne har en oplagt rolle i forhold til nye initiativer, er for eksempel: 

• I implementeringen af den såkaldte Kulturkuffert, der er et tilbud til børn i udsatte boligområder, hvor de kan være det lokale bindeled.
• I Kulturtjeneste-initiativet, hvor bibliotekarerne kan fungere som kulturambassadører.
• I initiativet med Åbne Dagtilbud, hvor dagtilbud skal indgå partnerskaber med lokale kulturinstitutioner.
• I initiativet med at skabe rammer for unges selvorganisering. 

Hvordan og hvor initiativerne føres ud i livet afhænger dog i høj grad af, om den konkrete kommune går aktivt ind i arbejdet og for eksempel prioriterer den nødvendige medfinansiering. Det kan bibliotekerne som kommunal institution være med til at opfordre kommunerne til, lyder det fra kulturministeren. 


Skriv en kommentar