Ny bog sætter fokus på tillidsrepræsentanterne

12-03-2014 af Anette Lerche
Om tillidsrepræsentanterne har mere eller mindre betydning i forhold til tidligere, afhænger af øjnene, der ser. Men de fleste er enige om, at ledelsen i højere grad bruger tillidsrepræsentanterne som sparringspartnere, viser det sig i ny debatbog.
Tillidsrepræsentanternes opgaver er under forandring. De får flere og flere opgaver – og samtidig inddrages de i langt højere grad end tidligere som sparringspartnere for ledelsen. Hvad betyder det for tillidsrepræsentantens rolle fremover? Det spørgsmål har forfatter Bjarne Henrik Lundis stillet en lang række aktører på det danske arbejdsmarked i bogen Tillidsrepræsentanten = Den Danske Model.

KL's syn på tillidsrepræsentanten
Spørger man Sine Sunesen, direktør i KL, og tidligere formand for Akademikernes Centralorganisation, er der ingen tvivl om, at tillidsrepræsentanternes rolle er under forandring.  Hun tror, at tillidsrepræsentanten vil få mindre at gøre i forhold til kollektive aftaler og i forhold til medlemmernes individuelle behov, hvor medlemmerne i stigende grad vil ønske at varetage egne interesser. 
- Til gengæld vil tillidsrepræsentanten få en større rolle som sparringspartner til ledelsen i forhold til kvalitetssikring og udvikling af kommunale kerneopgaver.

LO's syn på tillidsrepræsentanten
Næstformand i LO, Lizette Risgaard, mener, at tillidsrepræsentanterne fortsat vil være nøglefigurer på det danske arbejdsmarked. 
- Der er behov på arbejdspladserne for, at medarbejderne har et talerør. Tillidsrepræsentanterne er fagforeningen på arbejdspladsen og er samtidig kollegernes repræsentant. Men modsat tidligere så tager tillidsrepræsentanten sig ikke kun af overenskomstspørgsmål og befinder sig i en situation, hvor medarbejderne står på den ene side og arbejdsgiverne på den anden side. Tillidsrepræsentanterne er nu også sparringspartner og samarbejder med ledelsen om at finde løsninger for virksomheden. 
Bogen Tillidsrepræsentanterne = Den Danske Model er udkommet på Forlaget Sidespejlet.

Ønsker du at slå en stilling op på vores hjemmeside?

bibliotekarjob.dk kan du slå ledige stillinger for bibliotekarer op. Stillingerne bliver vist enten på bf.dk, i fagmagasinet Perspektiv eller begge steder. Kontakt DG Media for at få oplyst priserne.


Skriv en kommentar