Ny formand for DFFU

23-09-2014 af Sabrine Mønsted
Bertil Dorch, bibliotekschef for Syddansk Universitetsbibliotek i Odense, overtager formandsposten i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU) efter Michael Cotta-Schønberg.
DFFU skal fremover være mere synlig i den offentlige debat om forsknings- og uddannelsespolitik, mener den nye formand, Bertil Dorch.

- Vi har som faglig organisation masser af input, som vi skal byde ind med i debatten, og vi skal søge aktiv indflydelse. Det kan være på områder som Open Access, datamanagement, nye bibliotekssystemer og services og nationale løsninger, siger han.

På DFFU's årsmøde trak Bertil Dorch tre udviklingslinjer op, som, han mener, har betydning for medlemmernes arbejde fremover.

På kort tid er der for eksempel sket et skifte i, hvordan politikerne taler om de videregående uddannelser. Målet er, at 25 procent af en ungdomsårgang tager en videregående uddannelse, men nu er det tal nærmere 29 procent.

- Nu taler man om mere kvalitet og lavere optag, og det kan ændre på budgetter og betyde nye måder at gøre tingene på, som bibliotekerne skal understøtte.

Et andet område er Open Access, hvor politikerne ønsker, at forskning betalt af det offentlige skal være offentligt tilgængeligt, men der er stadig uafklarede spørgsmål omkring licenser, når alle forskningsartikler skal være frit tilgængelige i 2020, sagde Bertil Dorch.

Den sidste linje, der blev trukket op, var materialer, hvor han lagde op til eftertanke.

- En norsk undersøgelse viser, at vi husker mindre af det, vi læser, når det foregår på en skærm. Så er e-bøger i virkeligheden mindre anvendelige i uddannelsesøjemed, indtil de bliver mere og andet end filmede bøger og bedre udnytter de digitale muligheder?

Bestyrelsen i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker er ved at konstituere sig. Se mere på hjemmesiden, der løbende bliver opdateret.

Skriv en kommentar