Pædagog som bindeled

17-03-2014 af Sabrine Mønsted

Avedøre Bibliotek har som et af de eneste biblioteker i landet en pædagog ansat. Det giver et solidt ben ind i lokalområdet, mener bibliotekets leder.

Pædagoger er ikke et ukendt fænomen på bibliotekerne. For år tilbage var der tale om, at flere biblioteker ville ansætte en pædagog. Alligevel er Avedøre bibliotek i Hvidovre et af de eneste biblioteker, der har en pædagog ansat på fuld tid betalt ud af bibliotekets budget. 

- Det er en klar prioritering, siger bibliotekets leder Lisbeth Sommer. Pædagog Lisbeth Lake har en social funktion, der rækker meget længere end eftermiddagene i børneværkstedet på biblioteket.

- Hun er børnenes ven og fortrolige. De børn, der kommer her, har forældre, der ikke betaler til, at de kan komme i en almindelig klub, så bibliotekets værksted er alternativet til at hænge ud i området. Ofte kender hun børnene fra de er helt små, fordi deres forældre kom med dem i legestuen, hun har åben om formiddagen. Lisbeth Lake bliver en slags mægler både mellem børnene, men også i nogle situationer mellem børnene og deres forældre, og følger ofte op på børn, der har det svært. På den måde er hun et bindeled i hele lokalområdet og mellem biblioteket og familierne i området, fortæller Lisbeth Sommer.

Lisbeth Lake samarbejder med bibliotekarerne om workshops og bidrager med ideer til arrangementer. 

- Hun er ansat til rene pædagogiske opgaver og har ikke vagter på biblioteket eller andre biblioteksfaglige opgaver. Det er en del af forklaringen på, at det fungerer så godt, mener Lisbeth Sommer. 


På bibliotekets børneværksted er der legestue om formiddagen for de små og kaffe til deres forældre. Mellem klokken 13 og 16.30 er der værksted for børn mellem 9 og 14 år.

Skriv en kommentar