Penge fra biblioteker til museer

29-01-2014 af Sabrine Mønsted
Landets 98 kommuner planlægger at bruge stort set det samme beløb på kultur som sidste år, cirka 5,2 milliarder, men pengene flytter sig. Kommunerne bruger færre penge på folkebiblioteker og flere penge på museer, teater og musik, skriver Ugebrevet A4.

»Der er en normal antagelse af, at kommunerne sparer på kulturen. Men den påstand holder ikke. Man flytter derimod penge fra biblioteker til museer og musik«, siger Tom Ahlberg, redaktør på kulturtidsskriftet Søndag Aften og tidligere kulturborgmester i København. 

Selvom der ikke overordnet bliver sparet, så er kulturen der, hvor man finder de mest ekstreme forskelle på kommunerne. Helsingør topper listen i år med et budget på knap 1.700 kroner pr. indbygger, mens andre kommuner lander langt under 500 kroner til kultur pr. indbygger, viser en opgørelse i Ugebrevet A4. 

Tom Ahlberg har de seneste år gennemgået de kommunale kulturbudgetter, og hans konklusion er, at der ikke er ret gode forklaringer på, hvorfor nogle kommuner bruger meget og andre meget lidt. For eksempel er der ingen sammenhæng mellem partifarve og kulturbudget. Der er heller ikke et klart geografisk mønster. 

Økonomiprofessor Christian Hjorth-Andersen nævner dog kommunernes overordnede økonomiske situation og politiske traditioner som bud på de store forskelle. 

Ifølge kommunalforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, viser det, at det kommunale selvstyre virker på kulturområdet, hvor kommunerne har frit spil i forhold til for eksempel skoleområdet, hvor der er en række minimumskrav. 


Læs hele artiklen fra Ugebrevet A4 Kommuner skiller sig ud på kulturkontoen


Skriv en kommentar