Personalereduktion i Bibliotekarforbundet fra 2015

10-04-2014 af Anette Lerche
Planerne om at indgå et administrativt samarbejde for at reducere Bibliotekarforbundets administrative omkostninger får personalemæssige konsekvenser for Bibliotekarforbundet.

Som en konsekvens af planerne om at indgå i et administrativt samarbejde for at reducere de administrative omkostninger, skal der fra august 2015 skæres i det administrative personale. Bibliotekarforbundet regner med fra 2016 at kunne købe alle sine administrative ydelser hos en administrativ samarbejdspartner og dermed opnå stordriftsfordele og en økonomisk besparelse, der skal opveje dalende kontingentindtægter og sikre, at forbundet fortsat kan opretholde et højt serviceniveau over for medlemmerne.

På generalforsamlingen i 2012 blev planerne om et administrativt samarbejde præsenteret for generalforsamlingen af en enig hovedbestyrelse, der pegede på, at det var vigtigt at bevare en stærk interessevaretagelse, opnå stærkere medlemstilbud og tilbyde medlemmerne et konkurrencedygtigt kontingent.

Derfor er seks medarbejdere i administrationen nu orienteret om, at de forventes opsagte i august 2015. Det samme gælder tre øvrige stillinger i administrationen. De dækkes i øjeblikket af timeansatte og vikarer.

 

Kommentarer (2)

17. april 2014 kl. 10:17
Vil BF overlade alle sine administrative opgaver til en anden organisation uden at nogen af det hidtidige administrative personale følger med over.? Personalemæssigt er det svært at fusionere, men gør man det, betyder det at man bevarer en viden om hvordan tingene hidtil er foregået, og det er vigtigt.
25. april 2014 kl. 21:14
Hovedbestyrelsen fik på sidste generalforsamling mandat til at arbejde for et administrativt samarbejde, hvilket konkret vil betyde, at man samarbejder med en anden organisation omkring alle administrative opgaver for at opnå stordriftsfordele, og dermed også opnå en nødvendig økonomisk besparelse på driften. I den forbindelse har Bibliotekarforbundet varslet de mulige konsekvenser for det administrative personale. Bestyrelsen er opmærksom på ikke at miste nødvendig viden i organisationen i denne proces, men det er endnu ikke besluttet hvordan man rent praktisk vil gennemføre det administrative samarbejde

Skriv en kommentar