Positiv opmærksomhed og nye brugergrupper

22-04-2014 af Anette Lerche
At blive modelkommune i Danmark Læser giver goodwill hos lokalpolitikerne, et løft til hele biblioteket og ikke mindst muligheden for at få kontakt med de brugergrupper, man ikke kender godt nok. Hillerød Bibliotekernes stadsbibliotekar Sys Sigurd fortæller.

Foto: Jakob Boserup

Hvad betyder det for Hillerød Bibliotekerne at være blevet modelkommune i Danmark Læser?
- Vi får mulighed for at få kontakt med nogle af de mennesker i Hillerød Kommune, som ikke bruger biblioteket, og som vi ikke kender. Vi skal lære nye mennesker at kende og finde ud af, hvilke formidlingsmetoder og materialer, der tiltaler de grupper, som i dag ikke låner og ikke læser bøger. Vi skal ud på nogle arbejdspladser og nå ud i områder i byen, hvor der bor mange med ingen eller kun lidt uddannelse. Derfor skal vi blandt andet til at samarbejde med beboerforeningen i Kongevænget og nogle arabiske fædregrupper. 

- Vi har lavet aftalerne, men vi går først for alvor i gang omkring sommerferien med en læsebølge, hvor vi skal ud og ringe på dørene og dele biblioteksmateriale ud. Omkring arbejdspladserne starter vi med kommunens Vej og Park, og senere skal vi ud på plejecentrene og tale med sosu-assistenterne, samt en privat virksomhed. Når vi har samlet nogle erfaringer, går vi ud til flere arbejdspladser alt efter, hvad erfaringerne viser.

Hvordan klæder du personalet på til de opgaver?
- Vi har ansat en projektleder til Danmark Læser. Det gjorde vi allerede inden, vi blev udpeget som modelkommune, men vi havde en ledig stilling, så der lagde vi vægt på, at vi ansatte én med de rette kompetencer, hvis vi blev udpeget. Desuden har vi arbejdet med et værtsskabsprojekt, så der har vi alle øvet os i at have en opsøgende attitude over for vores brugere. Endelig skal vi også uddanne nogle læseguider.

Hvad har effekten af at blive modelkommune været?
- Den dag vi fik at vide, at vi blev udpeget, kom formanden for Kultur- og fritidsudvalget og sagde tillykke til hele personalet. Jo, så det er klart, at det giver noget goodwill i kommunen og opmærksomhed. Jeg tror også, at vi får meget ud af det på sigt, for det er også en måde at brande biblioteket. Allerede mens vi skrev ansøgningen, afholdt vi en workshop, hvor vi inviterede meget bredt, eksempelvis Handelsstandsforeningen, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne. Både for at få noget opmærksomhed, og for at få nogle andre kommentarer og ideer, end dem vi selv kunne få.

- Internt har det givet god energi og et løft i hele huset. Dels at vi får en halv million selvfølgelig, men også glæden ved at vores ansøgning blev valgt. Det er et projekt, hvor rigtig mange kan involvere sig. Lige fra at tage sig af vedligeholdelsen af de Christianiacykler, vi har indkøbt til projektet, til koordinering af, hvornår vi kommer i hvilke opgange i Kongevænget, til hvilke materialer vi skal have med ud.

Hvordan kommer evalueringen til at forgå?
- Der bliver kåret en Danmark Læser-vinder. Men derudover laver vi selv evaluering på, hvad der virker. Og endelig har vi en aftale med Zetland, der skal skrive en føljeton om projektet og også følge nogle af dem, der forhåbentlig bliver vores nye læsere.  

Har I andre udfordringer på biblioteket i øjeblikket?
- Vi deltog i Rambølls sidste store brugerundersøgelse, og det viste sig, at vi ikke havde så godt fat i børnefamilierne, som andre havde, så det er vi ved at gøre noget ved. Det handler om arrangementer, at gøre noget for fædrene, og være særligt opsøgende omkring børnefamilierne, når børnene starter i skole. For lige der er forældrene særligt ambitiøse omkring at få læsningen ind i deres hverdag.  
Skriv en kommentar