Slut med direkte adgang til Københavns historie på rådhuset

16-12-2014 af Sabrine Mønsted
Politikerne i Københavns borgerrepræsentation har besluttet at lukke Rådhusbiblioteket. Hvad, der skal ske med lokaler og materialer, er dog endnu usikkert.
Siden 1905 har biblioteket om Københavns historie ligget på anden sal på Københavns Rådhus. Nu skal der ske noget andet med materialerne og lokalerne. Hvad vides ikke endnu, fortæller bibliotekar på rådhusbiblioteket Karen Sejerø. Men biblioteket lukker 1. juni 2015. 

Ifølge chef for Københavns Hovedbibliotek, Jakob Heide, er det på tale, at lokalerne og måske noget af samlingen skal indgå som en del af Københavns museer. Men med sikkerhed skal dele af samlingen flyttes til Hovedbiblioteket, mens andre skal digitaliseres.

Enhedslisten og Dansk Folkeparti kæmpede imod lukningen af biblioteket, og kulturborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) er skuffet over beslutningen, men håber, at der kan findes en mulighed for at bevare samlingen og skabe liv i lokalerne på anden vis.

Ved at lukke Rådhusbiblioteket sparer Kultur- og Fritidsforvaltningen den million kroner, de betaler om året i husleje til Københavns Kommune. Pengene skal i stedet bruges til kultursammenslutningen Poesiens Hus ifølge dagbladet Politiken. 

Skriv en kommentar