Sociale medier som arbejdsredskab

12-11-2014 af Sabrine Mønsted
Flere og flere bibliotekarer bruger de sociale medier i deres arbejde. I en ny undersøgelse forudser de adspurgte bibliotekarer, at både bibliotekets samlinger og deres services i fremtiden vil blive en mere integreret del af eksterne sites som de sociale medier.
70 procent bruger sociale medier som et arbejdsredskab, viser en undersøgelse fortaget af forlaget Taylor & Francis Group blandt mere end 600 bibliotekarer fra hele verden. 30 procent poster dagligt på de sociale medier, og Facebook og Twitter er de mest populære kanaler, men brugen af nye kanaler vokser hurtigt. For eksempel er der stor interesse i visuelle kanaler som YouTube, Pinterest og Snapchat.

Lige nu er fokus mest på reklameværdi og at kunne synliggøre bibliotekets services, men flere får øjnene op for muligheden for tovejskommunikation og fordelen ved at kunne få hurtig feedback fra brugerne. Det at bruge de sociale medier som en fleksibel måde at præsentere bibliotekets samlinger og ressourcer på vinder også frem. Og ikke overraskede svarer 88 procent af de adspurgte bibliotekarer, at sociale medier bliver vigtigere for bibliotekerne fremover.

Størstedelen af bibliotekarerne (73 procent) mener derfor også, at bibliotekerne i fremtiden er nødsaget til at dedikere roller i biblioteket og afsætte tid til de sociale medier.

Find hele undersøgelsen fra oktober 2014 på Taylor & Francis libsite.

Den 12. november holder forlaget et gratis webinar om undersøgelsen og eksempler på best practice i forhold til sociale medier. Tilmeld dig her.

Redaktionen udfolder undersøgelsen i næste nummer af Perspektiv.  


Skriv en kommentar