Søndagsåbent med frivillige

27-08-2014 af Anette Lerche
I Holbæk vil biblioteket gerne kunne holde åbent om søndagen, men siden 2010 har pengene ikke rakt til det. Nu genåbner biblioteket om søndagen ved hjælp fra frivillige. Perspektiv har spurgt biblioteksleder Bjørn Ulrik Larsen om baggrunden for den beslutning.
Hvad er baggrunden for, at I holder søndagsåbent ved hjælp af frivillige?

- Baggrunden for tiltaget er dobbelt. Det skyldes både de voldsomme og løbende besparelser, vi har været igennem siden 2007, hvor vi reelt har mistet 26 årsværk. Det betød blandt andet, at vi ikke kunne holde åbent om søndagen længere, fordi jeg ikke vil drive rovdrift på en stærkt reduceret medarbejderstab.  Samtidig har kommunen en frivilligstrategi, som vi som institution er pålagt – i det omfang det er muligt – at udmønte i aktiviteter. Vi prøver så at identificere nogle områder, hvor brugerne kan profitere af det, og i det her tilfælde mener jeg, at det her er bedre end ingenting.

Hvordan foregår det i praksis, at I holder åbent om søndagen ved hjælp af frivillige?

- Rent praktisk åbner vi op for selvbetjening om søndagen med frivillige som medværter sammen med en medarbejder. Du kan som bruger ikke betale gebyrer, du kan ikke få os til at lave søgninger eller bestille materialer, men du kan blive oprettet som bruger. Forsøget løb i januar, februar og marts, og nu annoncerer vi så efter flere frivillige. Både frivillige og medarbejdere har skilte på, der viser, hvem man er. I teorien er der altså ingen service, men da jeg tog en vagt i januar, så hjalp jeg da brugerne, og hvis en frivillig er meget læsende, så kan vedkommende godt anbefale en bog. Men vi siger til de frivillige, at de ikke skal vove sig ud i noget, hvor de ikke er på sikker grund. Der skal de henvise til medarbejderen. De frivillige plotter sig selv ind på, hvilke søndage de gerne vil være medværter. Hvis der er en søndag uden frivillige, så tager medarbejderen vagten alene, men der sikrer jeg mig så, at det er en af de robuste, der kan klare at være alene, og her går ledelsen foran.

Hvad gør I, hvis I ikke får frivillige nok?

- Vi har den holdning, at vi har en egen interesse i som institution at åben mere op og skabe bedre tilgængelighed. Vi har taget en snak med tillidsrepræsentanten og MED-udvalg, men da vi pt. har 20 frivillige, hvoraf mange gerne vil tage flere søndage, så har vi en positiv formodning om, at vi har nok.  Personligt har jeg det sådan, at de kommunale frivilligstrategier godt kan være lidt i konflikt med grundtanken ved frivillighed, fordi de kræver, at man organiserer de frivillige. Vi kører det mere loose, og det eneste, vi kræver fra de frivillige, er en børneattest.

Er du ikke bekymret for at sende et signal til politikerne om, at lige meget hvor meget man sparer på biblioteket, så gør biblioteket alt, hvad det kan, for at opretholde samme serviceniveau?

- Der er vi helt klare i mælet. Det er ret beset en discountløsning, og det siger vi til politikerne. Vi synes selv, at det er bedre end ingenting, for spørgsmålet er ikke, hvornår vi får ressourcerne tilbage, for det er helt utænkeligt. Holbæk Kommune skal spare 100 millioner kroner næste år. Der kommer vi som bibliotek også til at levere besparelser – og det gør vi også de kommende år, så det handler om, hvad kan vi gøre for at modvirke de negative konsekvenser af besparelserne.


Kommentarer (5)

27. august 2014 kl. 18:54
Frivillige er et skråplan som langsomt underminere bibliotekarernes arbejde og stillinger!
28. august 2014 kl. 15:43
At holde biblioteket åbent ved hjælp af frivillige synes jeg er en umådelig dårlig idé. Vi er alle blevet ramt af voldsomme besparelser, og mangler derfor ledige hænder. At holde åbent uden bemanding giver lånerne mulighed for at betjene sig selv i et vist omfang, men de må også indse deres begrænsninger. At anvende frivillige forleder nogen (f.eks. politikere) til at tro, at professionelle er overflødige. At tænke sig, at frivillige skulle holde bygningsafdelingen, IT-afdelingen, lægecentret og borgmesterkontoret åbent om søndagen, er der vel ingen som tror på.
29. august 2014 kl. 18:21
Tjaa, det er jo helt i tråd med, at der landet over erstattes fast frontpersonale til fordel for ansatte "frivillighedskoordinatorer", der professionelt realiserer the new normal om, at det nu er det offentliges opgave at snylte på frivilligheds- og foreningspotentialet i DK. I stedet for det tidligere normale velfærds-karakteristika: nemlig at det offentlige støttede borgernes selvorganisering og frivilligheds-/foreningsaktivitet.

Kunne man forestille sig en eksport- og produktionsvirksomhed organisere en hær af frivillige i stedet for at automatisere af lønhensyn? Selvfølgelig ikke - den industrielle revolution fortsætter uden for det offentlige.
Når bibliotekerne har brug for frivillige til deres driftsopgaver, så er det alene et udtryk for, at biblioteket ikke ønsker at omstille sig til en moderne konceptramme for borgernes brug af lokaler og faciliteter - altså en konceptramme for borgernes selvorganisering.

Det offentlige skal naturligvis ikke organisere frivillige til offentlig drift - det offentlige skal omorganisere sig i forhold til de nye økonomiske vilkår - og derfra fortsætte med at støtte borgernes selvorganisering og deres frivillige aktiviteter.

Det kræver bare, at ledere og personale siger - nej, vi organiserer ikke frivillige til offentlige opgaver - vi støtter borgerne i deres ret til selvorganisering og løser de opgaver, vi kan med den økonomi og det personale vi har. Vi vil ikke som demokratisk hjørnesten ud i strategisk kommunakation med vores medmennesker - vi skal ikke overtale og organisere til egen fordel - vi skal samtale og støtte borgerne.
2. september 2014 kl. 08:35
Det er rart at jeg ikke er alene med holdninger om at frivillige på bibliotekerne er uheldigt. Hvis man som ansættende myndighed ser at biblioteket kan fungere nogenlunde fint med frivillige, ja så kan man jo ikke fortænke dem i at luge kraftigt ud i antallet af fastansatte.
Det er ualmindelig trist at BF ikke har gjort meget imod denne frivillighedsbølge, i det mindste forsøgt at stoppe den. Måske er foreningen for lille og ikke slagkraftig nok, måske er det bare endnu et tegn på at faget og foreningen er under afvikling.
2. september 2014 kl. 13:00
Bibliotekarforbundets holdning til frivillige at et bibliotek kun er et bibliotek, hvis der findes professionelt personale. De frivillige bør derfor ikke overtage velfærdsopgaver, der anses som serviceydelser, og som kræver fagprofessionelt personale.
Det er en holdning, vi har givet udtryk for mange gange.
Personligt er jeg meget enig med Kalle Nielsen, der også deltager i denne debattråd, når han siger, at vi ikke skal organisere frivillige til offentlige opgaver, men støtte borgerne i deres selvorganisering og deres frivillige aktiviteter.
I hovedbestyrelsen og blandt de medlemmer, jeg møder, er holdningen derimod ikke så entydig, og det er jo fordi, projekter med frivillige ofte er inde i en gråzone.
Det er korrekt, at Bibliotekarforbundet ikke kan stoppe frivillighedsbølgen. Det er nu hverken på grund af størrelsen eller fagets tilstand. Der er heller ikke nogen af de store organisationer, for hvem det er lykkedes.
Måske kan det trøste lidt, at frivillighed jo har været på den politiske dagsorden i adskillige år, uden at der af den grund er blevet flere frivillige. Anders La Cour, der har forsket meget i frivillighed, konkluderer i sin forskning, at lige meget hvor meget man forsøger, så kan man ikke styre frivilligheden. Den har i sidste ende sin egen logik.
Jeg vil slutte med at citere Marianne Jelved, som på folkemødet på Bornholm udtalte: ”I Danmark uddanner vi folk til at varetage samfundsmæssige opgaver. Det gælder også på bibliotekerne, og det skal vi holde fast i”.

Skriv en kommentar