Søren Kløjgaard: Det var meget tæt løb

26-11-2014 af Anette Lerche
Nuværende formand for Bibliotekarforbundet fik 760 stemmer, da medlemmerne valgte ny formand fra 1. januar 2015. Det var ni færre end Tine Jørgensen, og dermed takker Søren Kløjgaard ved årsskiftet af som formand.

- Det var meget, meget tæt løb, og jeg ærgrer mig over, at der var en del blanke stemmer. Man kan sige, at det på det personlige plan er meget rart, at vi fik næsten lige mange stemmer, men i forhold til det samlede hele ville det måske have været bedre, hvis den af os, der havde vundet, havde fået et klarere mandat. Det her kan tolkes som om, at medlemsskaren er delt.

Selv peger Søren Kløjgaard på at en mulig deling af medlemsskare kan handle om alder og ansættelsessted, men også om en følelse blandt medlemmerne af ikke at være en så homogen en akademisk gruppe, som man måske kunne tro. 

Han og Tine Jørgensen har nået at tale sammen, efter at resultatet blev offentliggjort. 

- Vi har holdt et møde, og jeg er kommet med nogle gode råd. Men lige som jeg selv havde det, da det var mig, der fik gode råd af en tidligere formand, så skal man naturligvis lytte til dem, men man skal finde sin egen vej og egen måde at gøre det på.

Engagementet er der stadig

Søren Kløjgaard er afklaret med, at han nu stopper som politisk aktiv i Bibliotekarforbundet, hvor han samlet set har været aktiv i mere end to årtier. Men det ærgrer ham, at han ikke nåede at omsætte sine mange ideer til konkrete projekter, hvilket han ville have gjort, hvis han var blevet genvalgt. 

- Det bliver tomt og et savn, men det samfundsmæssige engagement er der stadig, og det vil jeg finde en anden måde at udøve. Jeg regner ikke med at vende tilbage til forbundets bestyrelse, selvom man aldrig skal udelukke noget. Det var et snævert valgresultatet, men jeg tolker det som et signal til, at min tid og de værdier, jeg står for, måske er ved at blive overtaget af noget andet.

- Der er medlemmer, der har spurgt til, hvordan Tine Jørgensen og jeg adskilte os. Og noget af det, der skilte os handlede nok om stilen, da vi skulle føre valgkamp, hvilket i øvrigt slet ikke er et ord, jeg bryder mig om i en lille fagforening. Jeg besluttede, at jeg personligt ville gå efter tre ting. Jeg ville være mig selv, jeg ville sige det, jeg mente, og jeg ville kunne se mig selv i spejlet hver dag, og hvis det ikke var nok, skulle det ikke være mig. Iscenesættelse er ikke min stil, men det er måske noget, medlemmerne efterspøger mere. 


Skriv en kommentar