Søren Kløjgaard om forhandlinger med Dansk Magisterforening

28-05-2014 af Anette Lerche
Bibliotekarforbundet besluttede på sit bestyrelsesmøde den 28. maj, at forbundets fremtid er bedst sikret ved, at man indleder konkrete forhandlinger med Dansk Magisterforening, der fra 2016 skal løse Bibliotekarforbundets administrative opgaver og også udleje lokaler til forbundet.
I 2013 gav Bibliotekarforbundets generalforsamling sit mandat til, at Bibliotekarforbundet fandt en administrativ samarbejdspartner. Målet var at opnå nødvendige besparelser og samtidig bevare en stærk faglig organisation, der tilbød sine medlemmer relevante medlemstilbud, konkurrencedygtigt kontingent og en stærk interessevaretagelse. Siden har bestyrelsen besluttet, hvad man ville opnå med et administrativt samarbejde og indledt drøftelser med i første omgang Dansk Journalistforbund og dernæst Dansk Magisterforening. På sit bestyrelsesmøde den 28. maj besluttede bestyrelsen at indlede endelige forhandlinger med Dansk Magisterforening. Perspektiv har stillet formand Søren Kløjgaard fem spørgsmål til processen og hans forventninger til resultatet. 

Selvom de endelige forhandlinger ikke er på plads, er det så, efter din mening, store nok besparelser, som Bibliotekarforbundet opnår ved at købe sine administrative ydelser hos Dansk Magisterforening?
- I forhold til den oprindelige diskussion og de drømme, vi havde i bestyrelsen, er der ikke tale om nogen stor besparelse. Men den besparelse, vi trods alt forventer at opnå, vil betyde, at vi inden for de kommende år kan bevare vores selvstændighed og desuden holde kontingentet i ro trods inflation og medlemsnedgang, og måske har vi mulighed for en mindre kontingentnedsættelse, men det havde selvfølgelig været rart, hvis den var større. Omvendt viser det så også, at Bibliotekarforbundet har været drevet effektivt, og at de besparelser vi kan opnå handler om, at større organisationer har flere medlemmer at brede udgifterne ud på. 

Hvorfor bliver det i sidste ende Dansk Magisterforening og ikke Dansk Journalistforbund, Bibliotekarforbundet indleder forhandlinger med?
- Der er mange grunde. Hvis man skulle notere sig noget fra hovedbestyrelsesmødet i dag, så er det et klart, overskueligt og attraktivt tilbud, Dansk Magisterforening har leveret, og det virker som om, at de vil det her. Samtidig har de nogle kontorfaciliteter, som løser fremtidige lokaleproblemer. I det hele taget er der færre uafklarede ting, hvor der omkring Dansk Journalistforbund lige nu ikke er klarhed over lokaleforhold, og hvor det kun er Dansk Magisterforening, der er interesseret i at  overtage nøglemedarbejdere, hvilket bestyrelsen vægter meget højt. Endelig har personalet i Bibliotekarforbundet givet udtryk for, at man ser flest fordele ved at købe sine administrative ydelser hos Dansk Magisterforening. Dansk Journalistforbund havde også været et godt valg, der er bare flere uafklarede ting. Det er også en klar fordel, at vi ved at flytte ind i Dansk Magisterforenings hus kommer til at dele bofællesskab med andre mindre akademiske fagforeninger, som vi kan lave arrangementer sammen med i højere grad, end vi gør i dag. 

Hvorfor har det taget så lang tid at nå til denne beslutning?
- Man kan dele processen op i to. Vi talte i lang tid om, at det var en ren politisk proces, hvor vi drøftede, hvad vi ville opnå. Det var en lang proces. Da vi gik i gang med det konkrete og så på det rent administrative, så er det gået hurtigt, for det har vi egentlig kun set på siden jul. Det ser jeg ikke som lang tid, når det politiske niveau skal inddrages, og man skal sikre sig, at bestyrelsen ikke bare nikker ja til en rapport, men har fået indsigt til at vurdere den. 

Kan medlemmerne være sikre på, at de får den samme service i fremtiden?
- Udgangspunktet er, at de kan være sikre på at få den samme service, for det er jo en aftale, der kun omfatter administrative ydelser. Hvis et medlem får problemer i arbejdslivet, så er det stadig en konsulent fra Bibliotekarforbundet, der hjælper. Og i forhold til eksempelvis medlemssystemet er det en del af Dansk Magisterforenings tilbud, at de overtager nøglemedarbejdere, og det betyder, at der ikke går viden tabt i den nye model. 

Hvad kan medlemmerne forvente i øvrigt?
- Der er tale om en løsning, der løser problemer vi har nu og her. Og der vil stadig være fokus på, at vi skal se, om vi kan tilbyde medlemmerne flere tilbud eller gøre tingene billigere via et bredere samarbejde. 
 

Skriv en kommentar