Hvad vil du gøre ved presset på vores faglighed?

08-10-2014 af Anette Lerche
Hvad skal vi gøre ved, at vores faglighed bliver undermineret, når man eksempelvis lader HK-personale og bibliotekarer dele opgaverne fra en fælles betjeningsø?
Sådan lød et spørgsmål fra et af hovedstadsområdets folkebibliotekarer til et debatmøde mandag den 6. oktober med de to formandskandidater Søren Kløjgaard, formand for Bibliotekarforbundet, og Tine Jørgensen, næstformand i Bibliotekarforbundet.

Søren Kløjgaard: Det kunne være rart at svare, at det skal vi sørge for slet ikke sker. Men sådan er virkeligheden ikke. Der er andre faggrupper, der er begyndt at angribe os. Jeg sidder eksempelvis i et udvalg under KTO, hvor jeg kan se, at HK har mange midler til at kompetenceudvikle sine medlemmer i forhold til bibliotekerne, og det handler om, at de gerne vil ind på vores område.

Det, vi kan gøre, er at fortælle, hvad vi som bibliotekarer kan, som HK’erne eksempelvis ikke kan, og det skal vi gøre fra Bibliotekarforbundet. Men det er også noget, I skal gøre som individuelle bibliotekarer på arbejdspladserne. I Bibliotekarforbundet kan vi udvikle redskaber og værktøjer, der kan hjælpe jer i den kamp.

Vi skal agere på tre planer. En overordnet indsats fra Bibliotekarforbundet, en samlet indsats i BF-klubberne, og så skal I individuelt kæmpe via mus-samtalerne. Det handler ikke om, at vi som bibliotekarer ikke skal påtage os de praktiske opgaver, men vi skal sikre os, at det kun er en procentdel af vores arbejdsliv. Resten skal være spændende og interessant og der, hvor vi bruger vores faglighed.

Tine Jørgensen: Det er en glidebane, hvis vi gør det til en faglig kamp om opgaverne på arbejdspladserne. Jeg mener, at bibliotekarer gør en forskel med vores kompetencer, og at vi skal sættes ind der, hvor vi skaber størst værdi. Den værdi skal vi kunne vise – måske endda ud fra økonomiske beregninger. Vi skal vise, hvilke opgaver det bedst betaler sig at sætte bibliotekarer til - og hvilke opgaver, hvor det absolut ikke kan betale sig.

Det som jeg hører ude omkring, er at vi kan kvalificere rigtig mange forespørgsler på betjeningsøerne, men at der hvor vi har størst mulighed for at udfolde fagligheden er, når vi kommer i spil med vores specialistviden – både på og udenfor biblioteket.
Bibliotekarforbundet skal ikke blande sig lokalt og detailstyre, men vi skal sørge for, at der er nogle overordnede linjer, man lokalt kan støtte sig til, og så skal vi huske, at trivsel på arbejdspladserne også er at løfte i flok.

Generelt hører jeg, at der er et stort pres på vores faglighed. Jeg vil have fokus på, at omverdenen forstår, hvorfor der er brug for bibliotekarer, og hvordan vores fag og kompetencer gør en forskel og skaber værdi. Det er en fortælling, der skal blive ved med at blive fortalt overalt, hvor vi er repræsenteret – på konferencer, årsmøder og i de formelle netværk og udvalg, vi deltager i. Og jeg vil have øje for, at der også er nye partnerskaber og netværk, hvor vi skal være med.
Der hvor Bibliotekarforbundet kan gøre en forskel er ved at hjælpe os med at sætte ord på, hvad vi kan og udvikle vores kompetencer, og dermed sikre udvikling i vores faglighed og arbejde.

Har du et spørgsmål til formandskandidaterne, så mail det til perspektiv@bf.dk.

Redaktionen vil forsøge at få så mange af spørgsmålene som muligt besvaret. Svarene kan du læse på bf.dk/fagmagasinetperspektiv under nyheder.

 

Kommentarer (6)

8. oktober 2014 kl. 14:27
Presset på vores faglighed er der og har været der i en årrække. .... mon ikke vi bare skal have flere frivillige ind på bibliotekerne, så går det nok.
Jeg tror ikke at der er biblioteker om 57-10 år, så er det bogmuseer med frivillige eller tvangsudskrevne arbejdsløse i aktivering, der er at finde som personale.
Trist med sådan er det.
17. oktober 2014 kl. 12:04
Kan Bibliotekarforbundet ikke lære af HK og tilbyde flere kompetenceudviklende kurser?
Når fagligheden er under pres er det jo vigtigt at vedligeholde og udvikle den.
18. oktober 2014 kl. 10:50
Bibliotekarforbundet arbejder faktisk med at tilbyde flere kompetencegivende kurser. Vi har i denne periode forøget vores arrangementsvirksomhed med næsten 20 procent, og det er også lykkedes at få flere arrangementer spredt ud over landet. Det kan selvfølgelig altid blive bedre og det er en udvikling jeg synes vi skal fortsætte med. Strategien er at forsøge at imødekomme de behov medlemmerne giver udtryk for.
Om fremtiden bliver ligeså slem som Henrik skitserer ved jeg ikke, men grunden til at vi er her og har en fagforening er vel netop at vi gerne vil påvirke fremtiden.
20. oktober 2014 kl. 11:39
"Bibliotekarens Opgave forstaas vanskeligt af Ikke-Fagfolk, ikke engang af Bibliotekets flittige Benyttere" , sådan skrev H.O.Lange i Haandbog i Bibliotekskundskab. 3.udg. 1924-31 i afsnittet "Bibliotekaren, hans Kald og Opgaver", hvor han iøvrigt skriver mange kloge ord om bibliotekernes samfundsmæssige, kulturelle og folkeopdragende opgaver, nødvendighedens af at samarbejde, og af at bruge moderne teknik, samt om at bibliotekarerne er for dårligt lønnede.

Bibliotekarernes faglighed, hvad betyder de ord i dag? Definitionen vil sikkert både ligne og være anderledes, end den var i min tid. Men hvorfor er der i dag så sjældent nogen bibliotekarer, der forklarer sig i offentligheden? Derfor blev jeg glad, da jeg læste børnebibliotekar Julie Andrups indlæg i Politiken 18.10: "Nej til mærkning i børnebøger". Hun fik fortalt noget væsentligt om børnebiblioteksarbejde i et landsdækkende medie.

Og så vil jeg bede om, at man både lokalt og centralt i BF undlader at starte en kamp med HK. Man er nød til at samarbejde om at bevare og udvikle bibliotekerne, og både bibliotekarer og HK'ere trænger hele tiden til ny viden, for at kunne klare sig i vor teknologiske verden, nød til at have "et klart Blik for Samarbejdets Betydning", som H.O.Lange udtrykte det.
22. oktober 2014 kl. 23:01
Hvis ikke engang vi selv holder fast i at der er forskel på HK ´er og bibliotekarer uddannelsesmæssigt - at bibliotekaren har taget en flerårig lang specialiseret uddannelse i at søge og formidle til lånerne i udlånsvagter m.m., - så er vi godt nok langt ude og i gang med at save den gren over, som vi selv sidder på. Og det har ikke noget at gøre med at den ene part er mere værd/ eller føler sig "finere" end den anden - de to faggrupper har bare forskellige uddannelsesmæssige kvalifikationer og det er vel derfor i det hele taget at der findes en bibliotekaruddannelse.
Vi bør hver især gøre det vi er bedst til (og det er vel det uddannelsen har kvalificeret os til) arkuret som lægen, der har sit arbejde og sygeplejersken sit og på den måde bidrager hver især til at det hele til at virker på samme måde som bibliotekaren og hk érne gør det hver dag på bibliotekerne.
6. november 2014 kl. 10:22
I hele debatten om bibliotekarens faglighed kontra andre fagligheder (f.eks. HK'ere) på den enkelte arbejdsplads ser jeg ingen tegn på faglige skyttegravskrige (endnu), men det er ikke ensbetydende med at det ikke kan ske. Sådan som jeg ser det, gør HK jo bare det de ret beset er sat i verden for; at sikre deres medlemmer beskæftigelse og altså klæde disse bedst muligt på via relevante kurser og efteruddannelser. Spørgsmålet er så om vi individuelt som bibliotekarer, informationsspecialister, kulturformidlere etc., men nok vigtigst, BF som fagforbund, formår at samle handsken op og klæde sine medlemmer på.

Skriv en kommentar