Spørgsmål om hvordan BF tiltrækker nye medlemmer til formandskandidaterne

05-11-2014 af Anette Lerche
Hvordan får vi nye medlemmer ind i Bibliotekarforbundet – også de kolleger på bibliotekerne, som har en anden uddannelse end vores? Sådan spørger et af Bibliotekarforbundets medlemmer de to formandskandidater Søren Kløjgaard og Tine Jørgensen.
Søren Kløjgaard: Det vigtigste rekrutteringsgrundlag er de studerende. Her har det været en succes de senere år at have en studentermedhjælper ansat i Bibliotekarforbundet til sammen med sekretariatet at være med til at planlægge kampagner og aktiviteter i forhold til studerende. På nuværende tidspunkt er der også ansat to studentermedhjælpere, som har deres gang på uddannelsesstederne.
Det er vigtigt at have de rigtige tilbud i form af arrangementer og kurser, men helt basale ting som billige forsikringer er også vigtigt for de studerende.
Endelig er det nødvendigt at have gode relationer til uddannelsesstederne generelt, ellers kan det være svært at få adgang til introdage og rusture.

Der er konkrete resultatmål i det nyligt vedtagne Princip og arbejdsprogram i forhold til rekruttering af privatansatte – her har medlemstallet været dalende de sidste mange år. Det er efter min opfattelse nødvendigt at analysere, hvor rekrutteringsgrundlaget vil være størst. Er der særlige brancher, jobfunktioner eller geografiske områder, hvor vi kan sætte ind. Vi skal invitere indenfor med særlige arrangementer eller events for ikke-medlemmer, for mig gerne gratis eller billigt i en prøveperiode.

Endelig hvad gør vi, som du spørger med de kolleger på bibliotekerne, der har en anden uddannelse end vores. Vi har en fritvalgsaftale med Dansk Magisterforening, der betyder, at man på det offentlige område frit kan vælge dem eller os, hvor forhandlingsretten følger med. Det er en forudsætning for at kunne rekruttere, men vi får ikke flere medlemmer af det, det går nemlig begge veje.

På nogle arbejdspladser har man succes med rekrutteringen, og på andre er det svært. Det, der binder os sammen, er følelsen af, at vi er med i et fællesskab. Derfor er det nok lettest, dér hvor det lokale klubarbejde fungerer, og der er en tradition for sammen at tage afsted til BF-arrangementer, så en ting vi kan gøre er at støtte og inspirere i forhold til det lokale BF-klubarbejde. Et andet indsatsområde er flere arrangementer og aktiviteter ude i landet.

Centralt i Bibliotekarforbundet skal vi invitere indenfor, når der er en anledning. Jeg satte selv et initiativ i værk op til generalforsamlingen og Fagligt landsmøde, hvor tillidsrepræsentanterne fik tilsendt hvervemateriale, så de kunne invitere ikke-medlemmer til at melde sig ind og komme med her. Jeg tror på, det er en strategi, vi skal udbygge og arbejde videre med.

Tine Jørgensen: Det handler først og fremmest om at have noget at tilbyde. Det skal være til at forstå ved første øjekast, hvorfor man skal være medlem af Bibliotekarforbundet.

Jeg tror på, at det stærkeste budskab i forhold til at være medlem er, at Bibliotekarforbundet er en fagforening med fokus på vores fag, arbejdsvilkår og arbejdsmarkeder. Som medlem af Bibliotekarforbundet er man en del af et fagligt kompetencefællesskab og har adgang til viden om det arbejdsmarked, hvor vores kompetencer er i spil. Derudover har man som medlem en forsikring, hvis der opstår problemer i arbejdslivet, og hvis man står udenfor arbejdsmarkedet, kan man også få hjælp. Samtidig har man adgang til viden omkring løn- og arbejdsvilkår uanset sektor, hvad enten man er repræsenteret af en tillidsrepræsentant eller ej.

Bibliotekarforbundet skal være med til at sikre, at vi kan udvikle vores kompetencer, og minde os selv om, hvad vi kan, og fortælle omverdenen, hvad vi kan. Både for at udvikle vores kompetencer og faglighed, og for at vi har mulighed for at søge ind på et bredere arbejdsmarked.

Vi skal i gang med at afdække, hvor mange medlemmer vi potentielt kan organisere, og derefter arbejde målrettet og strategisk for at få nye medlemmer med i Bibliotekarforbundet.

Gennem de senere år har vi fået godt fat i de studerende, og det er en måde at sikre, at der også i de kommende år vil komme nye medlemmer til, når de er færdige med studierne. Jeg har været med til, gennem de sidste mange år, at skabe netværk og tilbud til de studerende. Vi skal fortsat have fokus på dette arbejde for at sikre nye medlemmer.

I forhold til andre faggrupper på bibliotekerne, så er tillidsrepræsentanterne og medlemmerne lokalt også her Bibliotekarforbundets forlængede arm i forhold til at rekruttere. Vi skal centralt i Bibliotekarforbundet hjælpe med materiale og information, der hjælper med at rekruttere.

Inden for privatsektoren skal der over det næste år sættes initiativer i gang, så vi kan rekruttere nye medlemmer inden for den private sektor. En målgruppe, jeg kender godt, fordi jeg arbejder i det private og derfor vil kunne bidrage med viden og ideer.

Overordnet mener jeg, det er vigtigt, at vi løbende spørger os selv i Bibliotekarforbundet, hvad der skal til for, at vi er relevante for nuværende og potentielle medlemmer, og dermed sikrer at Bibliotekarforbundet har fokus på kerneopgaverne, men også udvikler sig.

Dette spørgsmål bliver det sidste i rækken af spørgsmål, da bestyrelses- og formandsvalget går i gang den 11. november. Læs mere om valget på bf.dk/valg.


Kommentarer (2)

5. november 2014 kl. 13:46
Der spørges til hvordan man også tiltrækker de kolleger på bibliotekerne, som har en anden uddannelse end "vores"? hvortil Søren Kløjgaard svare at "Det vigtigste rekrutteringsgrundlag er de studerende"? Det er for mig, som "udefra-kommende-ikke-bibliotekar-uddannet" forbundets største problem. Man vil gerne "os andre", men tænker stadig at det er "bedst" at rekruttere sine egne. Det er ikke kun Sørens svar, men allerede i spørgsmålet, hvor formuleringen "...anden uddannelse end vores", viser at der tænkes OS/DEM. Faglig identitet er godt, men lad den være afspejlet i arbejdsområder og vores fælles interesse for jobbet og ikke bundet op på titlen på et eksamensbevis :) mvh. Søren, Humanistisk Informationsspecialist, cand. mag. i Audiodesign og 4 fantastiske år som børnebibliotekar på Haderslev bibliotekerne.
5. november 2014 kl. 14:48
Jeg er enig med Søren Skøtt :-)
MVH Simon, Webmaster, Cand. it i Softwareudvikling

Skriv en kommentar