Spørgsmål om jobskabelse til formandskandidaterne

21-10-2014 af Anette Lerche

Hvordan får vi gjort medlemmernes kompetencer synlige uden for de traditionelle arbejdsområder for på den måde at skabe nye arbejdspladser? Og hvilke nye områder anser I for vigtigst at fokusere på for at skabe flere jobmuligheder til medlemmerne?

Sådan lyder spørgsmålene fra et medlem til Bibliotekarforbundets formandskandidater Søren Kløjgaard, formand i Bibliotekarforbundet, og Tine Jørgensen, næstformand i Bibliotekarforbundet. Læs deres svar her.

Søren Kløjgaard: Vi har i Bibliotekarforbundet arbejdet meget med at synliggøre det brede arbejdsmarked for medlemmerne og beskrive, hvordan medlemmerne kan bruge deres kompetencer uden for de traditionelle arbejdsområder. Det skal vi selvfølgelig fortsætte med.

Det, vi ikke har været så gode til, er at fortælle potentielle arbejdsgivere og omverdenen den samme historie.

Helt overordnet handler det jo om at gøre det synligt for arbejdsgiverne, hvilken værdi det giver at have bibliotekarer ansat.
Jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil have den største effekt, hvis vi kan få arbejdsgivere, der allerede har bibliotekarer ansat, til at fortælle den historie. Så det skal da prøves.
De historier, der fortælles i Perspektiv om bibliotekarer ansat uden for de traditionelle arbejdsområder, burde også kunne bruges som afsæt til at fortælle det samme eksternt.
Helt konkret mener jeg, at vi kan arbejde med denne form for synliggørelse i form af annoncering på diverse hjemmesider og i brancheblade.
Det er et arbejde, jeg gerne vil sætte i gang i samarbejde med privatgruppen.

Det er vigtig at bruge de muligheder, der byder sig til. Lige her og nu er det aktuelt med digitalisering i små og mellemstore virksomheder, hvilket både regeringen, Akademikerne og Håndværksrådet har fokus på i øjeblikket, så her skal vi være med. Vi har allerede fortalt Akademikerne, at bibliotekarer har noget at byde ind med her, men vi skal være mere konkrete, da snak er ikke nok. Pjecen Stigende behov for informationsspecialister kan bruges som inspiration, men der er behov for tilsvarende materiale specifikt målrettet arbejdsgivere, så det skal også sættes i gang.

Tine Jørgensen: Synliggørelsen af vores kompetencer uden for de traditionelle arbejdsmarkeder sker på to niveauer, nemlig eksternt og internt.

Eksternt handler det om, at Bibliotekarforbundet skal være opmærksom på, hvor medlemmernes kompetencer kan komme i spil, og sikre, at vi er med i de rette netværk, og via rapporter og analyser markedsføre medlemmernes kompetencer over for potentielle arbejdsgivere i de forskellige sektorer. Mange i omverdenen ved ikke, at det er en bibliotekar, de har brug for – jeg mener, at Bibliotekarforbundets formand har et ansvar for at kunne fortælle, at det er nøjagtig det, de har brug for.

Så er der fortsat et arbejde internt med, at vi medlemmer får øje på, at vores kompetencer kan bruges bredt. Det ærgrer mig, at der er jobs, der ikke bliver besat med vores medlemmer (både på offentlige og private arbejdspladser). Jobs, som ellers matcher vores kompetencer, men hvor der ikke står bibliotekar, informationsspecialist eller cand.scient.bibl. i opslaget. Det gjorde der ikke i det job, jeg endte med at få hos IBM, men fordi jeg via Perspektiv og karriererådgivningen havde fået hjælp til at oversætte mine kompetencer, lykkedes det mig at få jobbet.

Bibliotekarforbundet skal være opmærksom og fortælle os medlemmer, hvad arbejdsgiverne efterspørger – især der hvor vores faggruppe ikke er nævnt, og hvor vi er i konkurrence med andre faggrupper. Og så skal Bibliotekarforbundet hjælpe os medlemmer med at oversætte vores kompetencer ind i arbejdsgiverens og jobannoncens sprog.

Der er flere områder, hvor der kan være potentiale for at skabe nye arbejdsområder. Med øgede lovkrav til offentlige og private virksomheder inden for dokumentation bør vi som faggruppe have en fordel. Mange medlemmer arbejder allerede med document control og records management, og jeg så gerne, at mulighederne inden for disse områder blev undersøgt nærmere, fordi det potentielt kan handle om jobs overalt i landet.

Flere jobmuligheder er for mig også nye jobområder på det traditionelle arbejdsmarked, hvor vi skal spille ind med vores kompetencer på arbejdsopgaver og projekter rundt omkring i hele organisationen. Det handler om, at vi skal sættes i spil med vores viden, hvor det giver værdi, og få vist bredden af vores kompetencer.

Har du et spørgsmål til formandskandidaterne så mail det til perspektiv@bf.dk

Læs mere om formandskandidaterne på Bibliotekarforbundets hjemmeside.

Skriv en kommentar