Utilfredse forfattere: Forlagene tager urimelige priser for bibliotekernes udlån af e-bøger

11-08-2014 af Anette Lerche

Canadisk forfatter kritiserer forlag for at give bibliotekerne urimelige vilkår, når det gælder udlån af e-bøger. I Danmark er forhandlingerne om en ny aftale for e-bøger på bibliotekerne endnu ikke faldet på plads.

I kølvandet på American Library Association (ALA)’s årlige konference, der blev afholdt i Chicago denne sommer, har den canadiske science fiction-forfatter Cory Doctorow sat sig til tasterne. Han mener, at forlagenes forretningsstrategi over for bibliotekerne, når det gælder e-bøger, er urimelig. Det vil han have forfatterne til at gøre noget ved, blandt andet ved at støtte ALA’s kampagne om at give bibliotekerne retfærdig og rimelig adgang til e-bøger. Kampagne kan ses på hjemmesiden.

Forlagene burde se fordele

Cory Doctorow blander sig på dagsordener såsom copyrightlovgivningen, som efter hans mening bør liberaliseres. Blandt den canadiske forfatters kritikpunkter af forlagenes forretningsmodeller over for bibliotekerne er blandt andet, at store forlag sætter begrænsninger på, hvor mange gange, deres e-bøger må blive lånt ud, og at bibliotekerne skal betale en langt højere pris end privatpersoner, der køber e-bøger. Han peger desuden på, at bibliotekerne tvinges til at investere i dyre it-systemer for at kunne håndtere forlagenes krav, og at forlagene burde være interesserede i at samarbejde mere med bibliotekerne, fordi de derved ville få mere viden om brugernes læsevaner – en viden, som Amazon i øjeblikket har nærmest patent på, mener han. Cory Doctorows indlæg er trykt i magasinet Locus Magazine og siden oversat til norsk for magasinet Bokogbibliotek.

Ingen dansk aftale endnu

I Danmark var forventningen, at en e-bogsaftale mellem forlagene og bibliotekerne ville falde på plads før sommeren, men der er endnu ikke en endelig aftale på plads, forklarer Jeppe Mossin, der er forhandler for Danskernes Digitale Bibliotek.
- Vi har næsten forhandlet en aftale på plads, og der foreligger nogle forslag og modeller, som eReolens bestyrelse skal tage stilling til på sit bestyrelsesmøde i slutningen af august, forklarer han til Perspektiv.

Jakob Heide Petersen, formand for eReolen har endnu ikke set et endeligt aftaleudkast men bekræfter over for Perspektiv, at eReolens bestyrelse, hvis den præsenteres for et aftaleudkast, vil tage stilling til udkastet på næste bestyrelsesmøde den 29. august.

I øjeblikket eksisterer der to platforme for udlån af e-bøger på bibliotekerne, nemlig eBib og eReolen. Førstnævnte har nogle af landets største forlag i ryggen, men hverken København eller Aarhus har givet deres lånere adgang til lån gennem eBib, mens eReolen har en række mindre forlag i ryggen. Håbet er, at brugerne igen får en samlet portal at tilgå, når en aftale forhåbentlig falder på plads.

Skriv en kommentar