BF har tiltrådt Lyon Deklarationen

09-06-2015 af Sabrine Mønsted
Mere end 400 biblioteks- og informationsorganisationer verden over har tiltrådt IFLA’s deklaration fra 2014 om at sikre adgang til information og udvikling. Nu også Bibliotekarforbundet.

»Vi, underskrivere af denne deklaration, mener, at øget adgang til information og viden i alle dele af samfundet, i sammenhæng med tilgængelig informations- og kommunikationsteknologi, vil understøtte en bæredygtig udvikling og forbedre menneskers liv.« 

Sådan står der blandt andet i IFLA’s (the International Federation of Library Associations and Institutions) deklaration, som blev til på deres årsmøde i 2014 i den franske by Lyon, deraf navnet Lyon Deklarationen. 

Formålet er at påvirke FN og dets medlemslande til at forpligte sig til at arbejde for at sikre, at alle borgere har adgang til og er i stand til at forstå, anvende og dele de oplysninger, der er nødvendige for at fremme en bæredygtig udvikling og et demokratisk samfund. 

Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse besluttede på deres møde den 27. maj at tiltræde deklarationen. På samme møde besluttede bestyrelsen også at tiltræde The Hague Declaration on Knowledge Discovery in the Digital Age, som den europæiske biblioteksorganisation LIBER (Association of European Research Libraries) står bag. The Hague Declaration fremhæver bibliotekerne som væsentlige spillere i arbejdet for fri og lige adgang til information og data.

- Vi vil som fagforbund gerne bakke op om biblioteksorganisationer også internationalt. Vi står stærkere, og når længere ud med budskaberne, jo flere vi er. Vi lader os også inspirere af hinanden i en tid, hvor faget og organisationerne udvikler sig hastigt, og nye dagsordener kommer til, siger formand for Bibliotekarforbundet, Tine Jørgensen, om at underskrive erklæringerne.  

Når medunderskrivningen er blevet registreret, vil du kunne finde både

Lyon Deklarationen og
The Hague Declaration on Knowledge Discovery in the Digital Agewww.bf.dk.

Kommentarer (1)

10. juni 2015 kl. 13:13
Puha sikke noget. Det er godt nok for langhåret til mig. Ideen er da fuin men hvorfor dog bruge tid og kræfter på det, verden skal nok klare sig. Måske man bare skulle nøjes med at hjælpe og nå længere ud med budskaberne herhjemme. Vi er jo et fag der kæmper for at overleve og vi bliver færre og færre hver eneste år. Klar det først og så gå videre ud i verden.
Mvh
Henrik Larsen

Skriv en kommentar