Bedre kommunikation i mindre teams

27-01-2015 af Sabrine Mønsted
Hvis et team bliver for stort, mister det sin effektivitet, fordi der bliver brugt unødigt meget tid på intern kommunikation, og det går ud over produktiviteten. 
Jo flere man er i et team, jo flere relationer skal man forholde sig til i løsningen af sine opgaver. Derfor har Jeff Bezos, direktør i Amazon, opfundet reglen: 2-pizza rule. Den går ud på, at et team ikke må være større end, at det kan blive mæt af to familiepizzaer. I artiklen The Science Behind Why Jeff Bezos’s Two-Pizza Team Rule Works siger organisationspsykolog J. Richard Hackman, at den regel sådan set er god nok, fordi der i store teams ofte vil være mere miskommunikation og misinformation.

Medarbejdere i store teams er oftere mere stressede end medarbejdere i mindre teams, og en del af forklaringen er, at de ikke har en klar fornemmelse af, hvor de kan få hjælp til deres opgaver og hente anerkendelse for deres arbejde.

J. Richard Hackman har lavet en beregning af antallet af relationer, der vokser eksplosivt, når antallet af teammedlemmer stiger.

Tager du for eksempel et team med seks medlemmer, giver det 15 indbyrdes relationer, mens en gruppe på 12 har 66 indbyrdes relationer, og omkostningen ved at koordinere og kommunikere går ud over produktiviteten.

To gode råd:
  1. Et team skal maksimalt være ti personer ifølge J. Richard Hackman og seks-syv stykker ifølge Jeff Bezos.
  2. Støt op om teamet. Giv medarbejderne den nødvendige information, men lad dem selv administrere tid og opgaver.


Læs artiklen Hvad to pizzaer kan lære dig om teamstørrelsenLederweb.dk og originalartiklen The Science Behind Why Jeff Bezos’s Two-Pizza Team Rule Works.

Skriv en kommentar