Behov for ny profil i BF’s ledelse

11-11-2015 af Anette Lerche

En anderledes kompetenceprofil og et reduceret lønniveau. Det er baggrunden for nedlæggelsen af direktørstillingen i BF.

Fra januar 2016 består Bibliotekarforbundet af et væsentligt mindre sekretariat. Reduktionen af forbundet sker udelukkende på de administrative områder, fordi forbundets administration fra årsskiftet skal varetages af Dansk Magisterforening.

Derfor vil medlemmerne ikke mærke nogen ændringer i forhold til eksempelvis udbuddet af arrangementer, medlemsblad eller rådgivning omkring løn- og ansættelsesforhold. 

Men da der er tale om en væsentlig reducering i personalet, var det nødvendigt at se på, hvordan Bibliotekarforbundets organisation er sat sammen, vurderede hovedbestyrelsen.

- Det var en enig hovedbestyrelse, der den 29. oktober besluttede, at der var behov for at nedlægge forbundets direktørstilling og i stedet oprette en sekretariatschefstilling, siger formand Tine Jørgensen om beslutningen, der betyder, at Johnny Roj-Larsen er fratrådt som direktør.

- Vores forventning er, at vi kan ansætte en ny sekretariatschef i foråret 2016, siger Tine Jørgensen. Indtil da er Bruno Pedersen, forhandlingschef i Bibliotekarforbundet, konstitueret sekretariatschef. 

Ny kompetenceprofil

I forbindelse med afdækningen af fordelene ved at lade Dansk Magisterforening varetage de administrative ydelser, pegede konsulentfirmaet BDO i sin rapport på, at man i BF burde se på forbundets ledelsesstruktur.

Beslutningen om at nedlægge direktørstillingen er derfor truffet både ud fra ønsket om en ny kompetenceprofil for sekretariats øverste leder og økonomiske betragtninger. 

- Bestyrelsen vurderede, at der med et mindre sekretariat er behov for at ansætte en sekretariatschef med en anderledes kompetenceprofil. Vi ønsker en profil, der blandt andet vil kunne vare tage en række ikke-ledelsesmæssige opgaver i sekretariatet. Det er desuden vores forventning, at vi opnår et reduceret lønniveau ved at konvertere direktørstillingen til en sekretariatschefstilling, siger Tine Jørgensen. 

Hun understreger, at der ikke er andre personalemæssige ændringer på vej, da forbundet har brug for de nuværende ansatte.

- Bestyrelsens fokus er, at forbundet fortsat skal være en stærk selvstændig organisation, der kan varetage vores medlemmers interesser, siger Tine Jørgensen.

Skriv en kommentar