Bibliotek og borgerservice – modeller for samarbejde

24-03-2015 af Sabrine Mønsted
I 90 procent af landets kommuner arbejder biblioteker og borgerservice tæt sammen. En ny rapport komme med en række ideer til, hvordan man bedst udnytter de fysiske rammer og medarbejdernes kompetencer.
Hvordan designer vi nye services i fremtiden? Hvor skal kulturfællesskaberne foregå lokalt? Hvordan skal betjeningssteder se ud og indrettes? Det er spørgsmål, som det er vigtigt at diskutere, også politisk i kommunen. Ha’ en klar vision og sæt mål, lyder det i rapporten Bibliotek og Borger – du er altid velkommen!

For der er ikke tale om, at biblioteket skal overtage alle borgerserviceopgaver, men kunsten ligger i at udnytte de fysiske rammer på biblioteket, der hvor borgerne færdes naturligt, og bringe nye services ind og samtidig udnytte medarbejdernes kompetencer optimalt.

Rapporten kommer med en række råd og ideer for at få samarbejdet til at virke bedst muligt, her er et udpluk af dem:  


 • Undersøg behov og ønsker i dit lokalområde
  Analyser de lokale behov og muligheder. Etablér fokusgrupper som alliancepartnere i lokalområder.
 • Få inspiration hos andre
  Del erfaringerne med andre biblioteker.
 • Opgaven løses ud fra borgernes behov
  Den bedste løsning er, at hele borgerserviceopgaven lægges ud (inklusive pas og kørekort). Ellers skal medarbejdere bruge tid på at forklare, hvad man ikke kan ekspedere lokalt. Der er behov for fleksible og smidige løsninger.
 • Signalér tydeligt, hvilke services bibliotek og borgerservice tilbyder
 • Biblioteket er en hovedaktør i kommunens digitaliseringsstrategi
  Brug biblioteksmedarbejderne i både strategiudvikling og i implementering.
 • Ressourcer til projekt- og procesledelse og brobygning
  En fælles personalekultur er en læreproces. Man bør afsætte ressourcer til projekt- og procesledelse og til brobygningsforløb, så ejerskab fastholdes og udvikles.
 • Intern organisering
  Det er en fordel, at organisering foregår i samme forvaltning og i samme politiske udvalg. At de involverede personalegrupper samles under én ledelse. Det giver større mulighed for fælles udvikling af arbejdsområdet, større mulighed for prioritering af opgaverne på det operationelle plan; og fleksibilitet i den mandskabsmæssige dækning på betjeningsstederne.
 • Planlæg fælles uddannelsesforløb
  Find medarbejdere, der gerne vil. Frivilligt tilvalg giver energi og engagement i arbejdet. Skab tillid blandt personalegrupper. Se hinanden som muligheder. Sørg for sidemandsoplæring. Det er ikke nok med kun én specialist. Personalet skal klædes ordentligt på.

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Biblioteksforening i samarbejde med Bibliotekschefforeningen, Kulturstyrelsen og konsulentfirmaet Knudsen Syd.

Læs hele rapporten (pdf-format).


Skriv en kommentar