DB’s formand i EBLIDA

13-05-2015 af Anette Lerche
Borgerne skal have samme adgang til digitale materialer som til trykte, mener DB’s formand Steen B. Andersen. Det vil han arbejde for som bestyrelsesmedlem i EBLIDA, der som forening har stort fokus på ophavsretsområdet på EU-niveau.
Det er et problem, at bibliotekerne ikke har samme mulighed for at give borgerne adgang til det digitale som til det trykte materiale. Det mener Danmarks Biblioteksforenings formand, Steen B. Andersen, der er blevet valgt til Executive Committee i EBLIDA – The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations. Derfor vil han som medlem af EBLIDA’s bestyrelse arbejde for at styrke bibliotekernes muligheder på dette område.

- På e-bogsområdet ser jeg også store muligheder for, at der på europæisk niveau, med EBLIDA’s mellemkomst og med afsæt i de danske erfaringer, etableres bedre forretningsmodeller biblioteker og rettighedshaverne imellem i samarbejde med europæiske politikere, siger Steen B. Andersen i en pressemeddelelse fra Danmarks Biblioteksforening.

Valget til EBLIDA’s Executive Committee gælder for 2015 til 2018.


Skriv en kommentar