”Det bliver ikke med hende som Ofelia, at alle bøgerne bliver kørt i kælderen”

24-02-2015 af Sabrine Mønsted
Jesper Hermansen, ny direktør i Kulturstyrelsen, refererede til kulturminister Marianne Jelved, da han talte om styrelsens strategi for bibliotekerne frem mod 2020 – der altså ikke indebærer færre fysiske materialer.
- Vi rækker hånden ud til samarbejde, sagde Jesper Hermansen, da han talte om strategien for bibliotekerne frem mod 2020 på Bibliotekschefforeningens årsmøde i Vejle den 6. februar.

- Vilkårene for bibliotekerne ændrer sig i højt tempo. Brugerne ændrer vaner og får nye forventninger. Når de med få klik har nem adgang til streamingtjenester som HBO og Netflix, stiller de krav til bibliotekerne om at matche de tilbud. Og den digitale udfordring kan vi kun løfte i fællesskab, sagde han.

Men selv om efterspørgslen på digitale materialer stiger, og udviklingen går stærkt, er det stadig en begrænset del af det samlede udlån, og det vil det være i mange år endnu, mener Jesper Hermansen.

- Jeg tror ikke, bøgerne forsvinder, men at kurven for det digitale udlån når et stabilt leje, sagde han og roste forhandlerne bag eReolen for at have landet en aftale med forlagene.

- Det var et nødvendigt kompromis. eReolen skal stille materialer til rådighed, men under hensyn til forlagenes forretning. Det er en balance, og det er flot gået, at det lykkedes at lave en aftale, så eReolen nu er tilbage på banen som et godt digitalt tilbud til brugerne.

Rapporten Folkebibliotekerne i Vidensamfundet fra 2010 har stadig gyldighed, sagde han. Selv om mange af anbefalingerne er blevet gennemført, er der stadig relevante overskrifter i rapporten, bibliotekerne kan arbejde videre med.

- Og Kulturstyrelsen har mulighed for at støtte bibliotekerne i konkrete projekter gennem udviklingspuljen.

Kulturelt frirum
Jesper Hermansen understregede, at biblioteket fortsat skal være et kulturelt frirum og ikke bare et »borgerindkøbscenter«.

- Det kommer vi til at debattere i de kommende år. Biblioteket skal ikke være en skraldespand. Vi skal gå til nye opgaver med åbent og konstruktivt sind, men der er en værdifuld kerne i det oprindelige bibliotek, som vi skal bevare og beskytte, sagde han.

Litteraturen og læsning er en del af det, og direktøren refererede til den nuværende kulturminister, Marianne Jelved, hvis fokus i høj grad er på læsningens betydning for uddannelse og livslang læring.

- Det bliver ikke med hende som Ofelia, at alle bøgerne bliver kørt i kælderen, sagde han.


Skriv en kommentar