“Det er ærgerligt, at vi ikke har ens vilkår”

11-03-2015 af Anette Lerche
Både statslige og kommunale tillidsrepræsentanter ærgrer sig over, at der er forskel på vilkårene for statsansatte og kommunalt ansatte bibliotekarer. 
- Hvorfor bliver afstanden mellem statsansatte og kommunalt ansatte bare større og større?

Det spørgsmål ville en tillidsrepræsentant fra staten gerne have besvaret på Bibliotekarforbundets landsmøde for tillidsrepræsentanter mandag den 9. marts i Middelfart. Hoveddagsordenen for mødet var det overenskomstresultat, som arbejdsmarkedets parter netop har forhandlet på plads. Den træder i kraft 1. april 2015 og løber tre år frem og giver de kommunalt ansatte en lønstigning på i alt 5,42 procent, mens de statsansatte får lønstigninger på 4,45 procent.

Kommunalt ja
Det generelle billede blandt de kommunale tillidsrepræsentanter var, at de vil stemme ja til overenskomstresultatet. Blandt andet fordi der er tale om et bedre resultat end i både 2011 og 2013. Men flere udtrykte solidaritet med de statsansatte kollegaer, der ikke har fået et lige så godt resultat og føler, at de halter efter kommunerne.

- Det er ærgerligt, at vi ikke har ens vilkår. Jeg kan godt forstå de statsansattes frustration, sagde en kommunal tillidsrepræsentant.

Flere af de statslige tillidsrepræsentanter, Perspektiv talte med, ville enten med sikkerhed stemme nej til overenskomstresultatet eller overvejede at stemme nej.

Vi skal være mere offensive
Jette Fugl, der er statslig tillidsrepræsentant og desuden næstformand i Bibliotekarforbundet, kan godt forstå den statslige utilfredshed, men personligt vil hun stemme ja til overenskomstresultatet, ligesom hun som medlem af hovedbestyrelsen anbefaler medlemmerne at stemme ja.

Hun er dog enig i, at der skal gøres noget for at løfte lønniveauet.  

- Vi skal være mere offensive, og vi skal arbejde mere for at påvirke Akademikerne, konstaterede hun og henviste til forbundets Princip- og arbejdsprogram, der netop beskriver behovet for en mere offensiv lønpolitik.

Ingen betalt ferie til nyuddannede
Blandt tillidsrepræsentanterne var der desuden ærgrelse over, at det ikke lykkedes at forbedre reglerne omkring arbejdstid, hvor Bibliotekarforbundet arbejdede for at sikre i overenskomsten, at en arbejdsdag som minimum skal vare fire timer.

Et andet krav, som Bibliotekarforbundet har sendt videre til Akademikerne, og som var i spil til det sidste i forhandlingerne, drejede sig om at sikre nyuddannede en uges ferie, så de ikke som i dag går længe som nyansatte uden ret til betalt ferie. Forventningen er, at det krav skal stilles igen til overenskomstforhandlingerne om tre år i håbet om, at det så vil gå igennem til den tid.

Afstemningen om ok-resultatet gik i gang i går, tirsdag den 10. marts, og løber indtil tirsdag den 24. marts kl.12.00. Afstemningen er vejledende, og det er op til hovedbestyrelsen at sende en endelig melding videre til Akademikerne. Herfra samles alle de andre forbunds afstemningsresultater. Der vil derfor være flere forbund, der skal stemme nej, før overenskomsten ikke går igennem.

Læs mere om overenskomstresultaterne her.


Kommentarer (3)

17. marts 2015 kl. 10:18
At der er forskel i løntrinene (AC) mellem Staten og kommuner/regioner, er ikke noget nyt. Jeg havde dog håbet på, at dette års overenskomstforhandlinger ville medføre en ligelig procentuel lønstigning for de offentligt ansatte - men atter må man som statsansat stille sig tilfreds med et middelmådigt resultat. Jeg så gerne, at AC tager sin forhandlingsstrategi over for Staten op til en grundig revision - for nok er Corydon & co. nogle hårde forhandlere, men det er AC vel også - eller?!
18. marts 2015 kl. 10:45
Er der en der vil svare på spørgsmålet fra Middelfart? (Hvorfor bliver afstanden mellem statsansatte og kommunalt ansatte bare større og større?) Det kunne være rart at få begrundelsen / historikken, for jeg undrer mig også - på forhånd tak
18. marts 2015 kl. 14:17
Kære Henrik og Lotte
Der er fuld opmærksomhed på spørgsmålet. Internt er BF i gang med at indsamle viden og afdække hvad lønforskellene reelt dækker over – og politisk har vi også stor opmærksomhed på det. På næste hovedbestyrelsesmøde (HB) den 25. marts er OK 15 på dagsordenen, og de to statslige TR kollegier diskuterer det selvfølgelig også. Med andre ord der bliver set på problemstillingen med stor seriøsitet.
Med venlig hilsen
Jette

Skriv en kommentar