Digital lovgivning skal tjekkes

04-02-2015 af Sabrine Mønsted
Børn skal vide, hvordan de færdes trygt og lovligt på de digitale medier, derfor vil kulturminister Marianne Jelved nu tjekke lovgivningen på området.

Lovgivningen på det digitale område i forhold til børn og unge skal have et eftersyn. 

»Børn færdes lige så meget på de digitale medier som på legepladser og boldbaner, så vi skal sørge for, at de ikke bliver udsat for skadeligt indhold, og at de ved, hvordan de gebærder sig lovligt, siger ministeren.

Udredningen af loven forventes færdig i april 2015, og på den baggrund vil ministeren vurdere, om reglerne for beskyttelse af børn er tidssvarende og hensigtsmæssige blandt andet i dialog med Medierådet for Børn og Unge, Radio- og tv-nævnet og Børnerådet.

Initiativet indgår i medieaftalen og filmaftalen for 2015-2018, hvor der af afsat en million kroner i 2015 og to millioner kroner årligt fra 2016 til en styrkelse af Medierådets arbejde med blandt andet beskyttelse og sikkerhed for børn og unges færden i den digitale verden.  

Skriv en kommentar