En forfatter har ret til at kende navnet på sin lektør

02-06-2015 af Sabrine Mønsted
Folketingets Ombudsmand har afgjort en sag, hvor en forfatter havde ret til at kende navnet på den eksterne konsulent i DBC, der vurderede hans roman og dømte den ude fra landets biblioteker.

»Hvilken konsulent står bag beslutningen om, at min roman ikke er egnet til landets biblioteker? Det ville en forfatter gerne have svar på efter, at DBC (Dansk Biblioteks Center) besluttede, at hans roman ikke skulle bibliotekskatalogiseres. DBC afviste først at udlevere navnet, men efter henstilling fra Ombudsmanden har forfatteren nu fået navnet oplyst«, skriver Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.

Begrundelsen for Ombudsmandens afgørelse er, at der generelt skal meget til for at hemmeligholde navne på offentlige ansatte ifølge Offentlighedsloven, særligt når en borger ønsker indsigt i sin egen sag.

»Det er efter min opfattelse helt naturligt og legitimt, at forfatterren selv ønsker at vurdere den pågældende konsulents faglige kvalifikationer. Og der er ikke noget, der tyder på, at forfatteren har tænkt sig at bruge oplysningerne retsstridigt for eksempel til chikane«, siger Jørgen Steen Sørensen.

Læs pressemeddelelsen fra Folketingets Ombudsmand om sagen 

Se hele sagen her
Skriv en kommentar