Er en arbejdsmiljørepræsentant på individuel kontrakt særligt beskyttet?

03-02-2015 af Anette Lerche
Bibliotekarforbundet stævner Carlsberg i en principiel sag, der skal for retten torsdag den 5. februar. Sagen handler om, hvorvidt en arbejdsmiljørepræsentant på individuel kontrakt er særligt beskyttet i forbindelse med fyring eller ej.
Helt konkret drejer sagen sig om et medlem af Bibliotekarforbundet, der var arbejdsmiljørepræsentant i Carlsbergs it-afdeling, men som blev afskediget i slutningen af 2013. Medlemmet var ikke ansat på overenskomst, men på en individuel kontrakt, og derfor mener Carlsberg ikke, at hun var særligt beskyttet. Dette er Bibliotekarforbundet uenig i, da der ifølge arbejdsmiljøloven gælder særlige regler for afskedigelse af en arbejdsmiljørepræsentant.

Bibliotekarforbundet støtter sig til arbejdsmiljølovens § 10, der giver arbejdsmiljørepræsentanter beskyttelse mod afsked »på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige områder.« Derfor har Bibliotekarforbundet peget på en række relevante overenskomster med særlige beskyttelsesregler for tillidsvalgte, men dem har Dansk Industri, som repræsenterer Carlsberg i sagen, afvist.

Sagen er principiel, fordi mange akademikere i det private er ansat på individuel kontrakt, og de har derfor brug for rettens ord for, at de står under særlig beskyttelse, hvis de påtager sig opgaven som kollegernes talsmand i arbejdsmiljøspørgsmål.

Det forventes ikke, at der bliver afsagt dom i sagen før tidligst i marts. Herefter vil Perspektiv følge op på sagen.

Skriv en kommentar