Fabita skifter navn til META

29-04-2015 af Anette Lerche
Bibliotekarforbundets faggruppe Fabita skifter navn til META. Sammen med det nye navn får faggruppen også en mere ny og tidsvarende formålsparagraf, der viser, hvor bredt faggruppen favner. Her var den gamle formålsparagraf ifølge faggruppens bestyrelse for bundet op på kataloger og standarder.
Den nye formålsparagraf lyder blandt andet:

»META er en faggruppe under Bibliotekarforbundet, der beskæftiger sig med alle spørgsmål vedrørende metadata, der anvendes i professionelle redskaber til formidling af information og kultur, primært databaser og websider.

META’s bestyrelse arbejder aktivt for forbedring af formidlingsredskabernes brugervenlighed og følger derfor løbende udviklingen, både nationalt og internationalt, inden for metadata og informationsarkitektur, for eksempel katalogiseringsregler, registreringsformater, linked data og big data.«

Navneskiftet træder i kraft efter faggruppens konstituerende bestyrelsesmøde den 4. maj. Navneskiftet vil på sigt også betyde, at hjemmesiden fabita.dk kommer til at skifte navn.

Du kan læse mere om Bibliotekarforbundets faggrupper på: http://bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/Faggrupper. 

Skriv en kommentar