Folkebibliotekerne er en god forretning

20-01-2015 af Anette Lerche

Vi vidste det godt - folkebibliotekerne er en god forretning. Ny analyse viser, at gevinsten for samfundet er på 2 milliarder.

Bibliotekerne øger børns læsefærdigheder og dermed chancen for, at børnene på sigt gennemfører en uddannelse. Arkivfoto: Jakob Boserup

Bibliotekerne skaber en værdi på op mod 2 milliarder kroner om året – primært fordi de øger børns læsefærdigheder, hvilket øger sandsynligheden for, at børnene senere vil tage en uddannelse. Bibliotekerne er også med til at bryde den sociale arv, idet det er her børn, hvis forældre ikke læser, har en chance for at møde læsningen.

Disse konklusioner kan læses i Copenhagen Economics netop offentliggjorte analyse for tænketanken Fremtidens biblioteker. Tallet på 2 milliarder er udregnet på baggrund af tal for, hvor mange børn, der læser bøger i fritiden, og hvordan OECD vurderer, at læsning generelt øger børns læsefærdigheder. Dernæst regnes på, hvordan øgede læsefærdigheder positivt øger sandsynligheden for en uddannelse, mens tal fra Arbejdernes Erhvervsråd påviser, at det samfundsmæssige afkast ved at en borger uddanner sig er på 2,1 millioner kroner. I sidste ende regner Copenhagen Economics sig frem til, at bibliotekerne giver en værdi til samfundet på 2 milliarder, og vurderingen er, at bibliotekerne kunne arbejde endnu mere bevidst med sin indsats for at få børn til at læse og dermed øge samfundsgevinsten yderligere.

En anden positiv effekt ved bibliotekerne er bibliotekernes indsats omkring den digitale omstilling. Her vurderer Copenhagen Economics, at det offentlige sparer 100 til 200 millioner kroner på, at bibliotekerne er med til at fremskynde denne proces.

Blandt danskerne er der også udbredt enig om, at bibliotekerne har betydning for både læselyst og uddannelse. 93 procent af befolkningen mener, at bibliotekerne bidrager positivt til børns læselyst, og 74 procent mener selv, at bibliotekerne har hjulpet dem i forbindelse med skolegang eller uddannelse. Disse tal stammer fra Moos-Bjerres undersøgelser i forbindelse med Fremtidens biblioteker i 2014 og Rapport om danskernes holdning til biblioteker fra 2011.

Du kan læse hele rapporten her.

Skriv en kommentar