I Esbjerg rækker biblioteket ind i pædagoguddannelsen

14-01-2015 af Sabrine Mønsted
På pædagoguddannelsen i Esbjerg er viden om børnelitteratur og biblioteket kommet på skemaet via et samarbejde mellem biblioteket, UC Syddanmark og daginstitutionerne. 
Biblioteker, litteraturforståelse og børns udvikling hænger sammen, mener leder af børnebiblioteket på Esbjerg Hovedbibliotek, Karen Buus. I 2013 fik biblioteket en halv million kroner og to år af Kulturstyrelsen til et projekt, der bringer bibliotekarernes viden ind på pædagoguddannelsen og videre ud i daginstitutionerne.

Projektet hedder Biblioteket som literacyagent og giver de pædagogstuderende på UC Syddanmark en forståelse for børns indgang til skrift og sprog spredt over tre semestre. I alt er 18 daginstitutioner og tre årgange af pædagogstuderende fra UC Syddanmark koblet til projektet.

Bibliotekarerne har holdt oplæg om læsning med børn og billedbogsgenren og sparrer løbende med underviserne og de studerende på uddannelsen.

- Vi hjælper de studerende med at udvikle deres forståelse af børnelitteraturen som pædagogisk redskab. Men de studerende udfordrer også os, og det har givet os en større indsigt i, hvad det er, vi kan som bibliotekarer. Det er en fordel, at vi sammen skaber en fælles forståelse for børnekultur, og at de kommende pædagoger har os i baghovedet som en samarbejdspartner, siger Karen Buus.

Projektet skal i slutningen af 2015 munde ud i en række forslag til, hvordan man kan arbejde sammen på kryds og tværs mellem pædagoguddannelse, daginstitutioner og biblioteker. Og Karen Buus er ikke i tvivl om, at det, der er blevet startet op i Esbjerg i kølvandet på projektet, vil fortsætte.

- Nu har vi kontakterne, og alle har fået øje på, hvor stor glæde vi kan have af hinanden. Vi vil fortsat tænke dem ind, og de vil tænke os ind, siger Karen Buus, der opfordrer andre bibliotekarer til at tage kontakt til uddannelsesinstitutioner, der arbejde med deres målgruppe, for alle kan have glæde af at samarbejde.


Skriv en kommentar