Klar opfordring fra ministre: I skal samarbejde

24-02-2015 af Anette Lerche
Både kulturminister Marianne Jelved og undervisningsminister Christine Antorini taler varmt for samarbejdet mellem folkeskole og folkebibliotek. »Kan man samarbejde, så skal man«, lød budskabet på konferencen Trick og treat? om samarbejdsmuligheder mellem folkeskole- og folkebiblioteker.

Der er allerede mange gode eksempler på samarbejder mellem folkeskole og folkebibliotek. I Valby har eleverne haft valgfag, hvor lærere og bibliotekarer samarbejde om at sikre eleverne et fagligt udbytte. Arkivfoto: Simon Knudsen.

Der var mange biblioteksfolk og få skolefolk på tilhørerrækkerne. »Er skolefolkene slet ikke inviterede?«, spurgte en læringsvejleder fra en skole i Dragør Kommune til konferencen om samarbejdsmulighederne mellem den åbne folkeskole og folkebibliotekerne.
Danmarks Biblioteksforenings formand Steen B. Andersen svarede, at jo skolerne var inviteret. Men netop skolernes knaphed på ressourcer – både tidsmæssige og økonomiske – var en af de barriere som næstformand i Danmarks Lærerforening Dorte Lange pegede på, da hun skulle sætte fingeren på, hvor forhindringerne for et samarbejde lå.
Samtidig var både lærernes næstformand og Bibliotekarforbundets formand Tine Jørgensen dog helt enige om, at der er perspektiver i at samarbejde, og at det ikke handler om faggrænser, men om at lade fagligheder og kompetencer berige hinanden.

En voksen der gør en forskel
I følge landets regering er der ingen tvivl om, at et samarbejde mellem folkebiblioteker og folkeskoler er et ønskescenarie.
»Kan man samarbejde, så skal man samarbejde, fordi det skaber værdi,« sagde undervisningsminister Christine Antorini. Hun havde flere konkrete eksempler på gode og meget forskellige samarbejder med sig fra bibliotekerne, hvor hun havde set nogle af gevinsterne ved partnerskaber. De bekræftede hende i, at ambitionen for samarbejdet mange gange kunne være, at bibliotekerne kan gøre en afgørende forskel også for den enkelte elev, således at et barn en dag vil kunne se tilbage og sige »her var et sted, hvor jeg mødte den dygtige voksne, der hjalp mig på vej«.
- Hvis folkebibliotekerne får en nøglerolle i forhold til de pædagogiske læringscenter, vil det også åbne de unges øjne for et biblioteks muligheder.
Derfor er ministerens fokus ikke så meget på bygningen biblioteket. Hvis man fjerne det fysiske bibliotek, så gør det nok ikke så meget, konstaterede ministeren.
- Så længe der bare er nogle rigtige dygtige bibliotekarer til at åbne børnenes øjne for viden. Det bibliotekarer kan er at åbne øjnene både til det fysiske verden, den digitale verden og til informationssøgning, sagde hun.

I skal tage timeprisen

Kulturminister Marianne Jelved understregede, at der er meget brug for folkebibliotekerne, og at det er vigtigt, at børn lærer at komme på biblioteket.
- Jeg vil opfordre til, at man ser på, hvordan man sammen kan skabe partnerskaber i det omfang, det giver mening lokalt. Der er ikke en pligt til at gøre det på en bestemt måde, sagde hun.
Marianne Jelved talte om, hvordan det er folkeskolens opgave at gøre børn til dygtige medborgere, og at folkebibliotekerne har en rolle i løsningen af den opgave. Både når det handler om bløde værdier og vigtigheden af, at alle børn skal have en plads i fællesskabet og en ret til at være med, og hun pegede på bibliotekernes muligheder for at byde ind forhold til børns informationskompetencer.
Da kulturministeren blev spurgt om, hvordan bibliotekerne skulle løfte opgaven med samarbejdet med folkeskolerne uden ekstra ressourcer, var ministeren med på problematikken.
- Min holdning vil nok ikke være lige populær alle steder. Bibliotekerne er vant til at være gratis, men I skal tage timeprisen. I skal hjælpe os med de her forretningsmodeller, hvad gør vi?


Konferencen »Trick or treat? Den åbne skole og biblioteket – nye samarbejder« blev afholdt den 23. februar. Konferencen var arrangeret af Kulturstyrelsen, Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen.

Skriv en kommentar