Konference: Call for action

16-09-2015 af Sabrine Mønsted
Biblioteksfolk fra hele verden mødtes midt i september til konferencen Next Library i Aarhus. To af budskaberne var, at bibliotekarerne skal være klar på forandringer og huske sig selv på, at deres arbejde forandrer folks liv.

- Bibliotekerne skal se de hastige forandringer i samfundet som muligheder og tilpasse sig de nye behov, der opstår, sagde Donna Scheeder, præsident for IFLA (the International Federation of Library Associations and Institutions). 

- Men det kræver af bibliotekarerne, at de er fleksible og affinder sig med, at deres opgaver er under konstant udvikling. Som bibliotekar skal du hele tiden tilegne dig ny viden og nye færdigheder. Når du står med dit eksamensbevis, er det ikke slutningen, men begyndelsen på din uddannelse, sagde IFLA’s præsident, der selv har en lang karriere bag sig i blandt andet U.S. Library of Congress. 

Bibliotekerne gør en forskel
Leder af The Global Libraries Initiative støttet af Bill and Melinda Gates Foundation Deborah Jacobs var en anden af konferencens hovedtalere. Hun kom med eksempler fra tredjeverdenslande på, hvordan biblioteker kan vende udviklingen i et lokalsamfund, i en familie og for den enkelte. 

- Alle liv er lige værdifulde, og hvor du er født er afgjort af tilfældigheder. Biblioteket er det sted, hvor nogle af forskellene kan udlignes, sagde hun.

Konferencen, der blev afholdt i det nyåbnede Dokk1, bød på en lang række oplæg og workshops. Blandt andet en workshop om privacy, som Bibliotekarforbundets formand Tine Jørgensen stod for sammen med den amerikanske bibliotekar Erin Berman fra San Jose Public Library.

Læs mere om konferencen og se blandt andet videoklip, hvor deltagerne fortæller om, hvad de tager med sig fra konferencen. 

Her er det for eksempel lederen af den europæiske bibliotekssammenslutning EBLIDA, Vincent Bonnet.

Skriv en kommentar