Kulturministeriets biblioteker skal spare

30-09-2015 af Anette Lerche
Regeringens finanslovsforslag betyder besparelser på landets kulturinstitutioner. Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket skal også spare.

De næste fire år skal Det Kongelige Bibliotek spare to procent på sine driftsudgifter. Det vil betyde en konkret nedgang i driftsudgifterne på 26 millioner over de næste fire år. Også Statsbiblioteket og Danmarks blindebibliotek Nota skal spare.

Regeringens finanslovsforslag viser tydeligt, at kulturen ikke har fået førsteprioritet, da finansministeriet skulle uddele midler. I alt skal man spare 900 millioner kroner på kulturområdet i 2016. 

Besparelserne kan få konsekvenser i forhold til udgifterne til personale. Her viser finansministeriets beregninger, at eksempelvis Det Kongelige Bibliotek kan risikere at gå fra 413 årsværk i 2016 til 387 i 2019. Også Statsbiblioteket vil i følge ministeriets fremskrivning skulle skære i årsværk fra 220 til 202. De enkelte institutioner har dog ikke taget stilling til, hvordan besparelserne konkret vil blive udmøntet.

Forskningsbibliotekerne rammes også, for her skal der spares to procent årligt. Samtidig skal forskningsområdet spare 1,4 milliarder.

Artiklen er opdateret den 2/10, således at det tydeligere fremstår, at det er ministeriets beregninger af årsværk, der omtales i artiklen og ikke de enkelte institutioners konkrete udmøntning af besparelserne.Skriv en kommentar