Kulturministeren: Bibliotekerne skal ikke måle deres nytteværdi

22-04-2015 af Anette Lerche
- Bibliotekarerne er helte, så klart kan det siges. Sådan lød budskabet fra kulturminister Marianne Jelved på Danmarks Biblioteksforeningsårsmøde. Hun vil hellere have fortællinger om den forskel, bibliotekerne gør, end analyser og tal.

Foto: Nicolas Tobias Følsgaard.

Kan bibliotekernes værdi måles? Det var et af de tilbagevendende emner på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i Aarhus den 16. og 17. april. Og emnet delte vandene. Blandt andet trak norske Thomas Nordahl, professor ved højskolen i Hedmark, en direkte linje fra børns sproglige begrebsapparat som fireårige til deres mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Han har i et studie påvist, at den forskel, der er mellem de dygtigste og de svageste fireårige, bibeholdes gennem hele skolen. For er man ikke en dygtig læser, så er man også svagere i eksempelvis matematik.

Læsning og uddannelse
I Norge er det påvist, at 20 procent af de unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, ender på offentlig forsørgelse, og derfor er der en stor samfundsmæssig gevinst ved at øge deres chancer for at gennemføre en uddannelse, konkluderede Thomas Nordahl. Han pegede på bibliotekerne som vigtige for udviklingen af læsning og læselyst.

- Så mit bud er, at analysen om de danske bibliotekers nytteværdi, der er opgjort til to milliarder, er for lavt sat, afsluttede Thomas Nordahl sit indlæg.

Analysen han henviser til, er den analyse, som Copenhagen Economics gennemførte tidligere i år. Her lød buddet, at bibliotekerne bidrager med to milliarder til samfundet hvert år – især ved at øge børns læselyst.

Fortællinger i stedet for tal
Marianne Jelved er som kulturminister knap så begejstret for det regnestykke.

- To milliarder. Bare der ikke er en politiker, der regner på, hvad bibliotekerne koster i dag. Jeg vil godt advare mod at gå alt for voldsomt ind i nytteværdilogikken. Det er ikke alt, der kan kommes ind i et kommercielt regneark, sagde hun til årsmødet.

- For mig at se er kulturinstitutionerne så fundamentale, at man ikke kan forestille sig vores samfund uden. Det betyder ikke, at bibliotekerne ikke skal argumentere for deres eksistens. Selvfølgelig skal de det, sagde Marianne Jelved. Hun mener bare ikke, at argumenterne skal være i form af tal. I stedet trak Marianne Jelved de gode fortællinger frem, hvor hun pegede på den forskel, bibliotekerne gør. Lige fra bogpakker til børn, læseklubber på virksomheder og den ordblinde, der nu hørte lydbøger.

- De, der kommer på biblioteket, kommer, fordi de søger efter noget. Og det er der, I som formidlere har en fantastisk vigtig opgave, som ikke kan gøres op i penge, sagde Marianne Jelved.

For hende spiller bibliotekerne en afgørende rolle for, at det danske samfund udgør et fællesskab, hvor alle føler sig hjemme og har en demokratisk stemme.

- Et samfund, hvor vi alle bliver anerkendt. Det er de fortællinger, I skal komme med. Skriv en kommentar