Meningsfulde opgaver og medbestemmelse motiverer

26-05-2015 af Anette Lerche
Løn er ikke det eneste, der motiverer. Det, at medarbejderne oplever, at deres arbejde er meningsfyldt, er en stærk motivationsfaktor. Det kræver dog, at ledelsen er villig til at slippe noget af kontrollen, for det kommer af inddragelse og dialog.
For at medarbejderne på en arbejdsplads skal føle sig motiverede, er det vigtigt, at de ser deres arbejde som meningsfyldt. Det sker, hvis medarbejdernes fortælling om sig selv trives i organisationen. Derfor er det vigtigt, at lederen forholder sig nuanceret til, hvad der motiverer og driver medarbejderne. Ifølge en artikel fra Væksthus for ledelse kan ledelsen med fordel tage en række redskaber i brug, som handler om inddragelse.

Stil åbne spørgsmål: Når medarbejderne inddrages i løsningen af vigtige problemstillinger, får de en oplevelse af at være kompetente og have medbestemmelse. Det kræver dog, at ledelsen er villig til at slippe en del af sin kontrol og lytter til medarbejdernes perspektiv.

Tilbyd medbestemmelse: Medarbejderne skal tilbydes medbestemmelse inden for de givne rammer. Blandt andet kan drøftelser i fællesskab om komplekse problemstillinger give en stærk følelse af medbestemmelse.

Brug positiv feedback: Giv faktuel feedback til medarbejdernes initiativer. Det anerkender engagement, selvstændighed og ekstraordinære indsatser.

Desuden peges der i artiklen på, at adgang til viden og efteruddannelse også kan virke motiverende for medarbejderne, mens bonusordningerne kun har en mere begrænset værdi.Skriv en kommentar