Menneskerettighedsorganisationer sparer på bibliotekerne

26-06-2015 af Anette Lerche
Der spares på menneskerettighedsbibliotekerne over hele Europa. Hvad gør vi for at overleve? Det var et af spørgsmålene på det 36. møde i The European Coordination Comittee on Human Rights Documentation, der netop er blevet afholdt i København.

Med deltagere fra en bred vifte af europæiske lande mødtes bibliotekarer og andre med interesse i dokumentation inden for menneskerettigheder i København i starten af maj. Anledningen var et møde i European Coordination Comittee on Human Rights Documentation.

Kirsten Reimer, fra danske DIGNITY (Dansk Institut Mod Tortur), var en af arrangørerne bag, og hun fortæller, at et af de gentagne temaer på konferencen var, hvordan man over hele Europa oplever, at menneskerettighedsbiblioteker bliver lukket eller får færre ressourcer. Oplevelsen er, at når institutionerne bliver presset på økonomien, så sparer de hellere på biblioteket end på eksempelvis forskningen. 

Derfor vil bibliotekerne se på, hvordan de kan samarbejde på tværs og sikre menneskerettighedsområdet og dokumentation et fortsat fokus.

- Et af de områder vi så på var, om vi kan etablere en fælles indgang til vores databaser, så vi fremover kan sikre, at man kun skal søge ét sted efter informationer om brud på menneskerettigheder. Det vil både gøre os som biblioteker mere synlige nationalt, men også betyde, at vores systemer bliver mere brugervenlige, fordi man med en tværgående database vil få bredere søgeresultater.  

Kirsten Reimer skal deltage i en arbejdsgruppe, der i første omgang skal se på et nordisk samarbejde omkring en tværgående database.

Skriv en kommentar