Mobning giver mange sygedage

23-11-2015 af Anette Lerche

En af følgevirkningerne af mobning er et højt antal sygedage. I en arbejdsmiljøundersøgelse svarer hver tiende bibliotekar, at der er mobning på deres arbejdsplads.

10,5 procent af de bibliotekarer, der har deltaget i AC’s store arbejdsmiljøundersøgelse fra 2015, har oplevet, at der i nogen grad har været mobning på deres arbejdsplads. 9,2 procent svarer, at de inden for det seneste halve år selv har været udsat for mobning. 67,1 procent angiver kollegerne som mobberne, mens 21,9 procent peger på nærmeste leder.

Mere end dobbelt så mange sygedage

De bibliotekarer, der er på arbejdspladser, hvor der opleves mobning, er også dem, der har flest sygedage. Dem, der ikke bliver mobbet, har i snit 6,2 sygedage, mens dem, der selv har oplevet at blive mobbet inden for det seneste halve år, har 14,8 sygedage i snit.

Der er altså en tydelig sammenhæng mellem mobning og sygefravær, og det er endnu en god grund til at se på, hvad der kan gøres for at undgå mobning på arbejdspladsen.

Læs mere om mobning på bf.dk

Skriv en kommentar