Nordisk fagforeningstræf

09-06-2015 af Sabrine Mønsted
Der blev debatteret læring og ytringsfrihed, da det svenske og norske bibliotekarforbund gæstede Danmark den 28. og 29. maj.

Hvert år mødes de nordiske fagforeninger, og et af de emner, der optog dagsordenen i år, var bibliotekarernes kompetencer i forhold til læring. 

- Vi er alle i de nordiske lande optaget af, hvordan vi sikrer, at bibliotekarernes kompetencer i forhold til kildekritik, informationssøgning og digital dannelse slår igennem i folkeskolen, gymnasierne og på universiteterne, siger formand for Bibliotekarforbundet, Tine Jørgensen, der mødtes med det svenske og norske bibliotekarforbund i maj for at dele erfaringer og skabe netværk. I år blev det nordiske møde holdt i bibliotekarernes runde hus på Frederiksberg.

Landende har blandt andet forskelige traditioner i forhold til læring. I Sverige har det altid været en bibliotekar, der varetog funktionerne i skolebibliotekerne, mens det traditionelt i Danmark har været en folkeskolelærer, der er blevet efteruddannet. 

På mål for ytringsfrihed 

Et andet emne, der blev debatteret, var ytringsfrihed i forhold til bibliotekerne. I Norge er det eksempelvis blevet skrevet ind i biblioteksloven, at folkebibliotekerne skal skabe debat. 

- Vi er nødt til som fagpersoner også at forholde os til spørgsmålet om sikkerhed, når vi taler om, at biblioteket skal stå på mål for ytringsfrihed og skabe debat, set i lyset af terrorepisoden i Krudttønden, der i bund og grund kunne have været et debatmøde på et bibliotek, siger Tine Jørgensen. 

Skriv en kommentar