Nyuddannede iværksættere tænker tværfagligt og globalt

16-09-2015 af Emma Nikander
Hvis iværksætteri blandt nyuddannede akademikere skal fremmes, kræver det nytænkning af de eksisterende støtteordninger.
Akademiske iværksættere er guld værd for væksten i Danmark. Derfor er det vigtigt at understøtte de unge iværksættere, der i højere grad end tidligere tænker internationalt og tværfagligt. Det står klart, efter at Innovationsfondens nye hold af såkaldte iværksætterpiloter, der består af nyuddannede akademikere, som modtager støtte fra fonden til videreudvikling af en iværksætter-ide, forleden fremlagde deres forretningsideer. Det var gennemgående, at de fra start af tænker deres ideer ind på de internationale markeder og udvikler projekter på tværs af faglige baggrunde.

I dag findes der forskellige støtte- og udviklingsprojekter for iværksættere hos blandt andet universiteter og fonde, men de skal gentænkes, så tilbuddene støtter de akademiske iværksætteres tværfaglige og globale tankesæt. Der er for eksempel brug for mødesteder, hvor de unge kan møde hinanden på tværs af uddannelsesbaggrund, og hjælp til dannelse af netværk uden for Danmarks grænser.

Iværksætteri skal prioriteres politisk og økonomisk
Bibliotekarforbundets paraplyorganisation, Akademikerne, prioriterer de akademiske iværksættere i deres nye erhvervsstrategi Gør Danmark dygtigere, der blev lanceret i juni. Her kommer de med syv gode råd til, hvordan man politisk og økonomisk kan understøtte det akademiske iværksætteri. Et par af forslagene lyder, at studerende, der starter virksomhed op under deres universitetsstudier, skal kunne få merit for noget af arbejdet, og at kommuner og regioner skal tilbyde kvalificeret støtte til nystartede akademiske iværksættere.
Iværksætteri er også i fremgang blandt bibliotekar DB.ere og cand.scient.bibl.er. I årets femte udgave af Perspektiv var temaet netop iværksætteri, og i bladet kan man læse flere interviews med selvstændige og iværksættere med bibliotekarisk baggrund.

Læs temaet her

Find Akademikernes nye erhvervsstrategi Gør Danmark dygtigere her

Skriv en kommentar